AlgemeenAchtergrond

Noord-Holland zet dijken in spotlights

Noord-Holland wil van zijn dijken een belevenis maken. De provincie organiseert tijdens de zomermaanden verschillende activiteiten rondom de geschiedenis van de dijken en wijst daarbij op het belang van de bescherming tegen water.

De monumentale dijken zijn van grote waarde voor de ontstaansgeschiedenis van Noord-Holland. Ze zijn beeldbepalend voor het landschap en bieden mogelijkheden voor recreatie. De provincie wil de dijken behouden en bewoners en bezoekers van buiten Noord-Holland meer vertellen over de verhalen, de betekenis en het gebruik van deze dijken.

Daarom is er in de zomermaanden veel aandacht voor de dijken. Dat gebeurt doormiddel van verschillende activiteiten. Het project, Onze dijken 2011, wordt georganiseerd door de provincie Noord-Holland.

Een van de dijken die veel aandacht krijgt is de Wierdijk. Die dijk bestaat al eeuwen en is door de jaren heen steeds op een andere manier gebruikt, afhankelijk van de behoeftes in die tijd. Het is de bedoeling dat de Wierdijk over een aantal jaar weer de functie van waterkering terugkrijgt, op het moment dat het Wieringerrandmeer helemaal is aangelegd.

Het probleem is wel dat de dijk daarvoor niet meer sterk genoeg is. Hij moet dus versterkt worden, maar dat kan niet zomaar. Door het historische karakter staat de dijk namelijk op de monumentenlijst, hij dateert al uit de middeleeuwen.

De provincie Noord-Holland denkt hiervoor een oplossing te hebben gevonden. Het idee is een vooroever een stukje voor de dijk te plaatsen. Die vooroever wordt bijna net zo hoog als de Wierdijk. Daardoor is de dijk vanaf zee niet meer te zien. Maar vanaf land is de vooroever niet te zien.

Deze ontwikkelingen en de geschiedenis van de dijk worden geschetst tijdens verschillende bijeenkomsten in juli en augustus. Die dagen worden georganiseerd in het kader van Onze dijken 2011.

De bijeenkomst over de Wierdijk wordt gehouden in een originele wierschuur. Dat is een schuur die begin vorige eeuw gebruikt werd voor het drogen van gras dat groeit tussen de zee en de dijk. In de schuur werd het gras bewaard en bewerkt, zodat het verkocht of gebruikt kon worden.
Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor hergebruik van de schuur. De eerste ideeën worden in augustus gepresenteerd.

Een andere activiteit vindt plaats bij Fort Edam. Dat is een van de best bewaarde forten in Nederland. Het fort is begin vorige eeuw gebouwd als onderdeel van de stelling Amsterdam. Achter het fort ligt in een weids landschap met vooral weidegronden en hier en daar een boerderij. Er ligt een brede sloot met knotwilgen omheen.

Een georganiseerde wandeling over het fort wordt gecombineerd met een wandeling naar de Noorder IJdijken. Deze dijken zijn aangelegd om de veenweidegebieden te beschermen tegen water uit het IJ en het IJsselmeer. De dijk is in de jaren gevormd door het water dat er tegenaan kwam. Aan de dijken is precies te zien hoe het water liep.

Volgend weekend is rondom de IJdijken het festival Summer Breek. Er zijn verschillende muzikale optredens, maar daarnaast zijn er op het terrein stands met informatie over het belang van dijken. De provincie laat op het festival zien wat ze allemaal doet om de dijken te beschermen, te onderhouden en waarom ze dat allemaal doet. Zo wil de provincie de aandacht vestigen op het historische belang van dijken, zodat die ook in de toekomst behouden blijven.

Platform belicht geschiedenis
Mensen die meer weten over de geschiedenis van de dijken in Noord-Holland of er een speciaal verhaal bij hebben, wordt gevraagd die verhalen op te schrijven en aan te melden bij Oneindig Noord-Holland. Dat is een groeiend platform met verhalen over de geschiedenis van de provincie.
Er zijn verhalen over gebeurtenissen, mensen, plekken en monumenten. De verandering van de provincie in de loop der jaren is er in te ontdekken. De verandering van een plattelandsprovincie naar veel stedelijk gebied. Maar ook de gebeurtenissen die er voor gezorgd hebben dat er toch een groot deel van het platteland in de Kop van Noord-Holland behouden is gebleven.
Iedereen die dat wil, kan verhalen aanleveren aan het platform. En iedereen kan de verhalen inzien. Ze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor onderzoek of spreekbeurten. Maar ook voor historici of mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de provincie. Er zijn bijvoorbeeld fietstochten door gebieden waarmee dingen uit de verhalen ontdekt kunnen worden.

Beheer
WP Admin