Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Noord-Holland: uitbreidingsstop melkgeiten blijft

Noord-Holland houdt vast aan haar uitbreidingsstop voor de melkgeitensector.

Dat staat te lezen in de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten. De provincie heeft regels opgesteld in de Provinciale Ruimtelijke Verordening uit voorzorg voor de volksgezondheid. Dit gebeurde per 12 december 2018 naar aanleiding van onderzoek waaruit bleek dat in een straal van 2 kilometer rondom geitenbedrijven meer longontstekingen voorkomen.

Onderzoek verband longontsteking en geitenhouderijen

In een vervolgonderzoek, gepubliceerd in april 2020, is dit opnieuw vastgesteld. Gedeputeerde Staten zien daarom geen aanleiding de regels in de verordening aan te passen. Over de oorzaak van het aangetoonde verband doen de onderzoekers nog geen uitspraak. Onderzoek hiernaar loopt nog en het uiteindelijke resultaat wordt medio 2022 verwacht.

Beheer
WP Admin