Foto: Ruud Ploeg AlgemeenAchtergrond

Noord-Holland geeft 1.700 ha pachtgrond uit

De provincie Noord-Holland geeft 1.700 hectare pachtgrond uit.

Inschrijven kan vanaf 1 mei tot 31 mei. De gronden zijn dan per 1 november 2019 beschikbaar.

Voorwaarden voor pachters

De provincie heeft een aantal voorwaarden voor de pachters. Het grondgebruik moet bijdragen aan doelen op het gebied van duurzame landbouw, natuur en water. Een vereiste is bijvoorbeeld akkerranden die zijn ingezaaid met bloem- of kruidenrijke zaadmengsels. Een deel van de te verpachten grond is onderdeel van het Nederlands Natuur Netwerk (NNN) of een gebied met een doelstelling voor weidevogels. Hier gelden extra criteria om deze gronden te pachten. De pachtprijs van deze percelen is ook lager, omdat de opbrengst van de grond ook lager wordt geschat.

In eerste instantie geeft de provincie een voorkeur voor pachtcontracten met een looptijd van 4 jaar. Een looptijd van 6 jaar vindt men te lang, omdat er altijd veel gegadigden zijn.

Duurzaam certificaat

Bedrijven die een duurzaam certificaat hebben, krijgen voorkeur bij de inschrijving. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven die produceren onder het keurmerk biologisch, Keten Duurzaam Rundvlees, Duurzame Zuivelketen, Milieukeur of Veldleeuwerik. Ook wordt er gekeken naar de afstand van de percelen tot het bedrijf. De exacte voorwaarden zijn te vinden op de website van de provincie.