Foto: Canva AlgemeenNieuws

Noord-Holland gaat gewasbeschermers en daken controleren

Controle gericht op illegaal gebruik gewasbeschermingsmiddelen en (op)stallen.

Provincie Noord-Holland gaat het illegaal gebruik van agrarische (op)stallen en gewasbeschermingsmiddelen onderzoeken.

Dit gebeurt naast de standaard jaarlijkse controle van gemeenten op 4 onderwerpen. Deze onderwerpen zijn:

  • financiën
  • informatie- en archiefbeheer
  • omgevingsrecht
  • huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers

De beoordelingen bepalen of er extra toezicht nodig is.

Lozen van verontreinigd afvalwater

Concentratiegebieden van akkerbouwers, tuinders en glastuinbouw in Noord-Holland laten sterke verhogingen chemische gewasbeschermingsmiddelen zien, laat de provincie weten. De kosten voor het reinigen van oppervlakte- en afvalwater zijn hoog. De provincie wil meer controleren op het indirect lozen van verontreinigd afvalwater.

Leegstaande agrarische gebouwen

Uit mediaberichten blijkt dat agrarische ondernemers worden benaderd om hun bedrijfspanden ter beschikking te stellen. Onder het mom van huren worden er soms verschillende criminele activiteiten ontplooid. De gemeenten hebben de rol om het gebruik van vrijgekomen agrarische bedrijventerreinen te controleren.

De provincie heeft in het Uitvoeringsplan Interbestuurlijk Toezicht 2019-2020 beschreven hoe zij het toezicht gaan uitvoeren.

Beheer
WP Admin