Schade aan gewassen in Limburgse uiterwaarden. - Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Nog geen duidelijkheid over vergoeding waterschade

De overheid geeft nog geen duidelijkheid over hoe het verder gaat met vergoeding voor schade aan gewassen in uiterwaarden als gevolg van het hoogwater deze zomer.

Een maand geleden maakte het kabinet de invulling van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) bekend. Schade aan gewassen in uiterwaarden komt hier nadrukkelijk niet voor in aanmerking. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit liet toen weten te werken aan een aparte vorm van compensatie voor landbouwbedrijven in de uiterwaarden.

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) meldde vrijdag aan de Tweede Kamer dat het kabinet nog ‘de wenselijkheid en mogelijkheden voor tegemoetkoming in uiterwaarden langs de Maas verkent’. Consistentie van beleid, proportionaliteit, uitvoerbaarheid en precedentwerking spelen een rol bij deze afweging. Dit traject onderzoeken kost tijd, aldus de minister, en daarom kan het kabinet hierover nog geen uitsluitsel geven.

Beheer
WP Admin