Ed Nijpels, de voorzitter van het klimaatberaad. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Nijpels: krimp van veestapel nog niet nodig

Krimp van de veestapel is onderwerp van gesprek geweest bij de Klimaattafel voor landbouw. Dat zegt voorzitter Ed Nijpels van het klimaatakkoord tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer in reactie op vragen van Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren.

“Maar de landbouwtafel had niet de opdracht om te kijken hoe ze krimp van de veestapel zouden doen”, zegt Nijpels. Hij voegt eraan toe dat de landbouwtafel heeft gekeken naar de doelstelling om 3,5Mton CO2-reductie te behalen. “Uiteindelijk hebben de partijen gezegd: we hebben krimp van de veestapel niet nodig om de doelen te halen.” Nijpels zegt dat krimp van de veestapel wel een eventuele stap zou kunnen zijn als de reductiedoelstellingen niet gehaald zouden worden.
Het kabinet is nu aan zet bij de uitwerking van het het Klimaatakkoord, waarbij via 5 sectortafels maatregelen worden genomen om in 2030 49% CO2-reductie te realiseren. Het kabinet zal daarbij vooral wijzigingen doorvoeren door de invoering van een CO2-heffing voor het bedrijfsleven en via het nemen van extra maatregelen zodat de landbouw de voorgestelde CO2-reductie kan verhogen van 3,5 naar 6Mton. De uitkomst hiervan wordt eind april verwacht.

Beheer
WP Admin