Foto: Michel Velderman AlgemeenAchtergrond

Nieuwe vormen van derogatie nog geen gelopen race

Het ministerie van Landbouw onderzoekt of er voor de periode van 2022 andere vormen van derogatie op de standaard bemestingsnormen mogelijk zijn.

Uit onderzoek van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet blijkt dat veel alternatieve derogaties minder goede resultaten boeken dan de huidige derogatie.

45 opties

In totaal werden 45 derogatie-opties bekeken, waaronder bedrijfsderogaties, gewasderogaties, en combinaties van mestgift, grondsoort en mesttype. De derogaties zijn beoordeeld op basis van verschillende aspecten zoals nitraatuitspoeling, mestplaatsing, deelnamebereidheid, koolstofvastlegging in de bodem en biodiversiteit.

Derogatie-opties met de dunne fractie van gescheiden dierlijke mest, scoren beter dan de huidige derogatie. De vijf onderzochte gewasderogatie-opties scoren slechter dan de referentie (grasland).

Andere vormen van derogatie

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet adviseert het ministerie om bij de afweging voor andere vormen van derogatie te kiezen, ook te kijken naar de politieke haalbaarheid van andere vormen van derogatie, aangezien het heel lastig is om in Brussel toestemming te krijgen voor derogatie.

Wetenschappelijke onderbouwing

Landbouwminister Carola Schouten werkt met sectorpartijen en Wageningen UR aan een wetenschappelijke onderbouwing van andere vormen van derogatie. Op basis daarvan wordt een concreet voorstel voor invulling van een nieuwe derogatie gedaan. Schouten verwacht dat dit begin volgend jaar zal zijn.
De onderhandelingen voor verlenging van de huidige derogatie voor de periode 2020 en 2021 zijn nog in volle gang.

Beheer
WP Admin