Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

Nieuwe versie Aerius vanaf november

In november komt er een nieuwe versie van het rekeninstrument Aerius, dat wordt gebruikt voor de beoordeling van stikstofdepositiebij de afgifte van natuurvergunningen.

In de nieuwe versie, die in een internetconsultatie is aangekondigd, is ook de stikstofruimte opgenomen die is verkregen door de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Die stikstofruimte kan worden gebruikt voor PAS-melders, voor woningbouwprojecten en voor een aantal infrastructurele werken.

De nieuwe versie van Aerius-calculator zal op 22 november worden ingevoerd.

Beheer
WP Admin