De digitale versie van de graslandgebruikskalender vervangt de fysieke versie. Met de nieuwe tool komt data sneller overzichtelijk in beeld en kan de veehouder conclusies trekken over de ruwvoerwinning. - Foto: Herbert Wiggerman RundveeNieuws

Nieuwe tool voor digitale gebruikskalender grasland

De nieuwe toepassing Digitale Graslandgebruikskalender maakt gegevens over ruwvoerwinning snel inzichtelijk voor veehouders.

In de nieuwe tool de Digitale Graslandgebruikskalender maakt de veehouder zelf eenvoudig een bemestingsplan en registreert de activiteiten. Dat geeft een totaaloverzicht op perceelniveau én zo wordt alle informatie over de ruwvoerderwinning overzichtelijk op één plek bewaard. Zo weet je altijd en overal wat je waar wilt bemesten, welk gebruik voorzien was, en hoeveel mest en kunstmest je elk perceel wilt geven of al hebt gegeven. De data in de DGGK is en blijft van de melkveehouder.

Webinar Digitale Graslandgebruikskalender

Op FarmHackNL is er een webinar over de Digitale Graslandgebruikskalender op 25 januari om 13.00 uur. Dit is naderhand terug te kijken. Het webinar toont wat de tool kan en hoe deze werkt. Deelnemers krijgen een eigen tijdelijke account en kunnen vrijblijvend zelf de mogelijkheden van de tool verkennen.

De Digitale Graslandgebruikskalender is ontworpen vanuit de stichting Boer&Data door VAA Data Works.

Beheer
WP Admin