Akkerbouwer bewerkt zijn land met rotorkopeg. – Foto: Peter Roek MechanisatieNieuws

Nieuwe subsidieronde machines; regeling opent donderdag

RVO opent een nieuwe ronde van de regeling voor subsidie op bepaalde machines onder de noemer ‘geïntegreerde gewasbescherming’. In de praktijk kun je onder meer subsidies krijgen voor aanschaf van nieuwe machines als een rotorkopeg of schijveneg.

Machines moeten vanggewassen en groenbemesters vernietigen, afmaaien, verhakselen, kapot frezen of inwerken. Daarnaast kun je ook subsidie krijgen voor bedrijfsmiddelen die helpen om ziekten, plagen en onkruiden direct en op een niet-chemische manier te bestrijden.

Vanaf aanstaande donderdag 20 juni kunnen boeren en loonwerkers aanvragen indienen. Vorig jaar stond de regeling ook open en was er grote belangstelling. Daarom zijn er nu een aantal veranderingen.

Maximaal subsidiepercentage 35%

Het maximale subsidiepercentage is nu 35% in plaats van 50%. Het maximale subsidiebedrag is dit keer €75.000 in plaats van €125.000. Daarnaast is het niet meer ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, maar wordt geloot tussen iedereen die in de juiste periode een aanvraag doet en in aanmerking komt voor de subsidie.

Open tot en met 28 juni, 17.00 uur

Bedrijven die vorig jaar de subsidie gehad hebben, kunnen hem dit jaar niet krijgen. Iedereen mag één aanvraag doen voor subsidie binnen de regeling. De subsidieregeling staat relatief kort open; tot vrijdag 28 juni om 17.00 uur. In totaal is er €2.250.000 beschikbaar voor de regeling, en de aanvraag moet voor minimaal €5.000 zijn.

Bij een aanvraag moet een offerte ingediend worden van de machine die het bedrijf wil aanschaffen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geeft aan dat bedrijven moeten zorgen dat uit die offerte duidelijk blijkt welke onderdelen subsidiabel zijn, en hoeveel het middel had gekost zonder de niet-subsidiabele onderdelen. Dit omdat dit bij aanvragen in 2023 niet altijd duidelijk was. Voor een gps of zaaimachine die bijvoorbeeld gekoppeld kan worden aan de machine waarvoor subsidie wordt aangevraagd, kun je namelijk geen subsidie krijgen in deze regeling.

Beheer
WP Admin