Foto: Peter Roek VarkensFoto

Nieuwe SPF-zeugenstal met bijzondere techniek

De Belgische familie Talpe bouwde een stal voor 230 zeugen. De stal wordt deels gebruikt voor proeven met voer en water en is geschikt voor SPF-productie.

In verband met het kunnen doen van voerproeven staan er opvallend veel voersilo s op het erf.

Een biobed van 480 vierkante meter gevuld met houtsnippers gaat de ammoniak en stank verwijderen. Met deze installatie is een reductie van 90 tot 95% mogelijk. Het oogt vriendelijker dan een luchtwasser maar kost meer arbeid.

Een bijkomend voordeel van onderafzuiging is dat ze drogere roosters verwachten, wat beter is voor de klauwgezondheid van de zeugen.

De keuze voor SPF heeft tot een indrukwekkend luchtkanaal onder en buiten de stal geleid. Verse lucht gaat door filters (niet op de foto s) en wordt via kunststof bakken met gestuurde kleppen in de afdelingen geblazen. Via de roosters gaat de lucht de stal uit.

De start met SPF-zeugen is goed overwogen. Met maatregelen als filteren van de binnenkomende lucht en strikte hygiëne verwacht Talpe kiemen buiten te houden. De scheiding van diergroepen begint al in de hygiënesluis.

In het West-Vlaamse Beselare hebben Pieter (27), Dries (23) Veronique (52) en Lieven (57) Talpe een nieuwe zeugenstal gebouwd voor 230 zeugen. Verder hebben ze 2.200 vleesvarkens en een klein mengvoerbedrijf met klanten in de regio.

Ook bij de gespeende biggen zijn opnamegegevens per koppel bekend en kunnen ze met de voerinstallatie elke gewenste combinatie van voeders maken. Opvallend is de bovenkant van de voerbak om de luchtdruk uit de voerleiding weg te laten.

Een bijzonderheid is dat de voeders na het mengen niet wordt gevijzeld, maar met lucht worden verplaatst. Dat is naar de gespeende biggen en vleesvarkens aan de overkant van de weg. Het gaat snel en is zeer nauwkeurig qua uitdoseren.

Automatische berigheidsdetectie.

Bij de dragende zeugen valt de volledig roostervloer op. Omdat de beperkte spleetbreedte (maximaal 15%) door de Belgische overheid wordt aangemerkt als dicht .

Bij de dragende zeugen staan 3 blokken met elk 4 voerstations. Bezoekers krijgen uitleg over de werking. Ook hier is voeren van meerdere voersoorten mogelijk. Alle voer- en klimaattechniek is afkomstig van Franse bedrijven.

Alleen in de dekstal worden de zeugen niet gevolgd. Vandaar dat de zeugen direct na het insemineren weer in de groep gaan, ondanks dat dat voor de Belgische wetgeving pas na 30 dagen hoeft.

Zoon Pieter heeft een automatische registratie en reiniging van het watersysteem ontwikkeld vanuit een industriële toepassing. Ale voer- en watergegevens zijn optimalisatie van het eigen bedrijf, maar ook voor klanten van het mengvoerbedrijf bruikbaar.

Bij alle afdelingen liggen 2 voer- en waterafdelingen. Ze kunnen 2 groepen zeugen opvolgen met verschillende voeders of verschillende additieven in het water. In de kraamstal en de dracht is de voer- en wateropname van elke zeug bekend.

De voergift in de kraamstal volgt een curve, maar is afhankelijk van de werkelijke voeropname. Daarvoor zitten 2 sondes in de voerbak die de hoeveelheid restvoer bepalen.

Er is in de kraamafdeling al ruimte gereserveerd voor twee experimentele kraamhokken met vrijloop. Het Franse bedrijf wil de kraamhokken echter pas na de beurs Space in september aan het publiek tonen.

Doordat Talpe met het 5-wekensysteem gaat werken, volstaat 1 grote kraamafdeling. Opvallend aan de kraamafdeling zijn de biggennesten voor de hokken. Met deze opstelling wordt voorgesorteerd op het eventueel loshouden van kraamzeugen.

De afdelingen zijn opvallend licht, te danken aan de royale lichtstraat. Burgers kunnen daarmee tevens het bedrijf van binnen zien zonder het te betreden.

Alle zeugen worden gewogen voor ze in de kraamstal gaan en als ze weer in de dekstal worden gezet. De weegunit herkent de zeugen en ligt in de route, waardoor wegen naar verwachting weinig extra arbeid vraagt.

Beheer
WP Admin