De roundhouse-stal van Jurjën en Ingrid Kuipers is nummer acht in Nederland, zegt Erik Lindeboom van ID Agro, bouwer van innovatieve huisvestingsystemen (serrestal, koeientuin). ID Agro is sinds mei van dit jaar eigenaar van het in Engeland ontwikkelde concept, vertelt Lindeboom. De ronde stal is in beginsel ontworpen voor vleesvee, maar kan ook fungeren als huisvesting van melkvee, varkens of zelfs herten. ID Agro plaatst dit type stal in heel Europa. Dat gebeurt volgens Lindeboom met name in Duitsland, Frankrijk en ook Denemarken en Litouwen. In Nederland zijn er twee in aanbouw, waarvan een bijzondere: in Swifterbant wordt een ronde stal van hout gebouwd op een biologisch bedrijf met vleesvee en akkerbouw. RundveeFoto

Nieuwe roundhouse-stal voor vleesvee

Jurjën Kuipers bouwde samen met zijn vrouw Ingrid een roundhouse-stal voor 150 Piemontese-runderen in Dalfsen (Ov.).

De roundhouse-stal van Jurjën en Ingrid Kuipers is nummer acht in Nederland, zegt Erik Lindeboom van ID Agro, bouwer van innovatieve huisvestingsystemen (serrestal, koeientuin). ID Agro is sinds mei van dit jaar eigenaar van het in Engeland ontwikkelde concept, vertelt Lindeboom. De ronde stal is in beginsel ontworpen voor vleesvee, maar kan ook fungeren als huisvesting van melkvee, varkens of zelfs herten. ID Agro plaatst dit type stal in heel Europa. Dat gebeurt volgens Lindeboom met name in Duitsland, Frankrijk en ook Denemarken en Litouwen. In Nederland zijn er twee in aanbouw, waarvan een bijzondere: in Swifterbant wordt een ronde stal van hout gebouwd op een biologisch bedrijf met vleesvee en akkerbouw.

Jurjën en Ingrid Kuipers zetten het vlees van hun Piemontese runderen onder het eigen merk Elita af binnen het concept Dat zegt genoeg dat ook vlees van kippen (Tante Door en Veldhoen) en varkens (Doerak, ook geleverd door Kuipers) afzet bij slagers en poeliers. De runderen van Kuipers lopen van april tot oktober buiten. Als de afzet onder het merk Elita blijft groeien wil Jurjën zich op termijn gaan toeleggen op het fokken van Piemontese, vertelt hij. De runderen zouden dan op andere bedrijven afgemest moeten worden.

Jurjën Kuipers (groene overall) heeft op zijn bedrijf aan de Peezeweg in Dalfsen (Overijssel) een roundhouse-stal laten bouwen. In de ronde stal wordt het verblijf voor de 150 Piemontese runderen die Kuipers houdt. De ondernemer, die ook een vermeerderingsbedrijf heeft voor vleeskuikenouderdieren, investeerde tussen de ¬ 225.000 en ¬ 250.000 in de stal. Die werd geleverd door ID Agro, eigenaar van het concept. De bouw vergde ongeveer acht weken. - Foto's: Bert Westenbrink

De dieren van Kuipers worden in vrachtwagens aangevoerd vanuit Stegeren, waar de veehouder 120 runderen op stal heeft staan. De overige 30 dieren lopen nog buiten op de locatie in Dalfsen, zij krijgen later onderdak in de nieuwe stal.

De runderen worden via de zijkant van de stal naar binnen gelaten in een van de acht compartimenten. De stal heeft een diameter van 30 meter, wat een oppervlakte geeft van 718 vierkante meter. Deze ruimte kan worden verdeeld in compartimenten, naar de wens van de veehouder. Kuipers heeft gekozen voor acht hokken in de ronde potstal.

De dieren worden in groepen ingedeeld. De hekken tussen de compartimenten zijn eenvoudig te openen, waardoor de runderen makkelijk door de stal zijn te leiden.

De verhoogde centrale ruimte in de stal wordt gebruikt als controleruimte. De dieren uit één compartiment passen in het middendeel. De runderen kunnen vanuit de verzamelplek via een directe verbinding worden afgevoerd naar buiten of naar de geïntegreerde behandelstraat. De doorgang maakt het voor de veehouder ook makkelijk om in het verzamelstation te komen. Met opvang in de centrale ruimte heeft de veehouder de mogelijkheid om het door de runderen verlaten compartiment uit te mesten of in te strooien.

Door de open nok van 10 vierkante meter ontstaat er een goede ventilatie in de open stal. Het gat fungeert als een schoorsteen, waar (koude) lucht door wordt afgevoerd. Voor Jurjën en Ingrid Kuipers was het goede stalklimaat een belangrijk argument om tot aanschaf van de stal over te gaan. Tezamen met de groepsindeling en de ronde vorm van de stal ( runderen liggen graag in een kring ) ontstaat een natuurlijke omgeving waarin de runderen vrij zijn van stress, stellen de veehouders.

De ronde stalvorm heeft nog een voordeel: voeren is een fluitje van een cent. Met de voermengwagen over het vijf meter brede voerpad wordt het voer voor de voerhekken gedraaid. De overkapping, gemaakt van pvc gecoat doek, heeft een ruime oversteek. De voermengwagen wordt ook gebruikt als stroblazer.

De middenruimte in de stal staat direct in verbinding met de behandelstraat.

Beheer
WP Admin