Akkerbouwers betalen een groot deel van het 'nieuwe' onderzoek - Foto: Mark Pasveer AkkerbouwNieuws

Nieuwe impulsen voor akkerbouwonderzoek

Met het wegvallen van het Productschap Akkerbouw zijn de afgelopen jaren nieuwe vormen van gewasonderzoek rondom proefbedrijven ontstaan.

Delphy doet met akkerbouwers dit onderzoek bij de Rusthoeve, PPO Vredepeel, het eigen proefbedrijf Op de Es en bij akkerbouwer Vedelaar in Nagele. Op kleinere schaal zijn ook via andere adviesorganisaties, studieclubs en bedrijfsleven onderzoeksgroepen opgezet, ook op de andere PPO-proefbedrijven.

In de nieuwe structuren praten telers zelf mee over het opstellen van onderzoeksvragen. Akkerbouwers betalen een belangrijk deel van de kosten. Delphy en/of fabrikanten dragen soms bij.

Budget van €16,5 miljoen voor meerjarenprogramma

Naast de nieuwe initiatieven voor gewasonderzoek gaat de Brancheorganisatie Akkerbouw dit jaar aan de slag met het onderzoeksprogramma Onderzoek en Innovatie. Dat loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020. De focus ligt op de basisvoorwaarden voor een optimaal renderende teelt, zoals een vitale bodem en gewas, kringlopen, management en data-uitwisseling.

Het totale budget voor het meerjarenprogramma is €16,5 miljoen. Via een verbindendverklaring betalen alle akkerbouwers verplicht mee. Een gemiddeld bedrijf betaalt circa €500 per jaar.

Beheer
WP Admin