AkkerbouwAchtergrond

Nieuwe arealen in Hongarije

Het voorjaar in het noorden van Hongarije was dit jaar fantastisch voor de akkerbouwers. Die richten zich ineens sterk op de graanteelt, wat wel risico’s oplevert.

Het seizoen 2007-2008 lijkt een heel positief seizoen te worden. Er was deze winter wel wat vorst, maar geen extreme. De granen kwamen dan ook goed uit de winter. Een droogteperiode eind februari is gevolgd door een natte maart en een natte eerste helft van april. Die zorgden ervoor dat de ondergrond nu genoeg waterreserve heeft als basis voor een groeizame lente.

We hebben de voorjaarswerkzaamheden nagenoeg afgerond op 1 mei. De regenbuien die de laatste weken om de twee, drie dagen vallen, zorgen ervoor dat alles groeit als kool. In jaren heb ik zo’n groeisnelheid niet gezien.

Ineens een heel ander bouwplan

Zeker in onze streek, in het noorden van Hongarije, is dit jaar opvallend veel wintergraan en koolzaad gezaaid. Normaal maken de herfstgezaaide teelten ongeveer 55% uit van het areaal. De resterende 45% zijn zonnebloemen, zomergraan, mais, suikerbieten en erwten.
Dit seizoen geeft echter een heel ander beeld. Op ongeveer driekwart van de grond zijn wintergranen en koolzaad gezaaid, op een kwart staan zonnebloemen en mais.

Het areaal zomergranen, suikerbieten en erwten is dus sterk afgenomen. Door de EU- suikerhervorming is de suikerbietenteelt in het Noorden in een keer van de kaart geveegd. Daarbij hebben het Franse Beghin Say en de Duitse coöperaties Nordzucker en Sudzucker minne zaak gemaakt, daar kom ik nog wel een keer op terug. Door de sterk verslechterde contracten met de conservenfabrieken is het areaal erwten met 2/3 gekrompen. En de catastrofale opbrengsten van zomergranen in 2007 zullen weinig animo hebben gegeven om deze nog eens te zaaien.

Meer risico door meer tarwe

Dat het areaal tarwe sterk gegroeid is, heeft zeker niet alleen te maken met de roep van hoge tarweprijzen. De lage productiekosten voor granen zijn mogelijk de grootste drijfveer.
Maar de gevoeligheid groeit bij zo’n sterke afhankelijkheid van de graanteelt. Als de tarweopbrengsten terugschieten onder een gemiddelde van 2.500 kilo/ha, zou dit wel eens rampzalige gevolgen kunnen hebben voor de Hongaarse akkerbouw.

Foto’s: Patrick Feliers

Beheer
WP Admin