- Foto: Robert Bodde RundveeNieuws

Nieuw stalsysteem van Lely op de RAV-lijst

Het circulaire stalsysteem Lely Sphere reduceert de stikstofemissies met 70%. Sinds 1 oktober heeft het een officieel plekje op de RAV-lijst (Regeling Ammoniak Veehouderij) gekregen.

Per 1 oktober heeft de Lely Sphere een officiële plaats op de RAV-lijst (Regeling Ammoniak Veehouderij). Het circulaire stalsysteem heeft een voorlopige emissiefactor van 3,6 kilo ammoniak per plaats. Dat is een reductie van 70% ten opzichte van een traditionele roostervloer. Daarin is de emissiefactor 13,0 kilo ammoniak per dierplaats per jaar. Naar eigen zeggen, denkt Lely voor een doorbraak voor de stikstofproblematiek te kunnen zorgen.

Combinatie van mestscheiding

De Lely Sphere is een combinatie van mestscheiding via de roosters en luchtwassen onder de roosters. De vaste mest wordt door de mestrobot verzameld en afgevoerd. Zo kunnen veehouders elke type meststof gericht inzetten om de bodem optimaal te bemesten. Op deze manier zorgt de Lely Sphere voor het sluiten van mineralenkringlopen en het reduceren van stikstofemissies. De investering bedraagt tussen de € 800 en € 1.200 per plaats.

Beheer
WP Admin