Harm Holman, kandidaat Kamerlid en beoogd landbouwwoordvoerder voor NSC. - Foto: Jan Willem van Vliet AlgemeenInterview

Nieuw Sociaal Contract (NSC): ‘Snelle krimp veestapel met een knock-out-bod’

De partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) kiest voor snelle krimp veestapel: opkoop van 10% van het melkvee en een kwart van de varkens. Te realiseren voor 2026.

In het streven naar een duurzame toekomst, presenteert de Nieuw Sociaal Contract (NSC) een voorstel voor de verkiezingen voor een snelle krimp van de veestapel, gericht op milieu- en economische winsten.

“Melkveehouders besparen €50.000 tot €100.000 per jaar als je de mestproductie in lijn brengt met de plaatsingsruimte en kunstmestvervangers toestaat. Varkenshouders besparen dan €100.000 tot €200.000 per jaar. Hoe makkelijk kun je geld verdienen? Daar kiezen we dus voor”, stelde Harm Holman, kandidaat Kamerlid en beoogd landbouwwoordvoerder voor NSC tijdens een DDB-verkiezingsdebat in Heerenveen.

Harm Holman: “Maar dat vraagt structuurbeleid: werken naar gesloten kringlopen op regioniveau. Afzien van megabedrijven. We kiezen primair voor de melkveehouderij omdat die een relatie heeft met grond en onderhoud van landschap. Dat vraagt een geringe krimp van de rundveestapel en een grotere krimp van de varkenshouderij en vleeskalverhouderij. We kiezen voor de jonge boer die duurzaam werkt. Nu krijgt al de helft van de bedrijven geen financiering meer doordat ze geen plannen voor verduurzaming hebben.”

Dat klinkt mooi, maar wat verstaat u onder een megabedrijf?

“We gaan mee met de definitie van WUR. Alleen voor melkvee willen we die ruimer: 500 melkkoeien per locatie. Daarvan waren er in 2015 21, vorig jaar 65. Wie boven die grens zit, kan gewoon doorgaan maar niet verder groeien.”

Welke krimppercentages denkt u aan?

“In de eerste fase, dus tot 2026 een reductie in dieraantallen van 10% bij melkvee, 25% bij varkens. Voor vleeskalveren willen we overgaan op dierrechten, want daar kan nu nog gegroeid worden. Daarvan willen we 40% opkopen in die twee jaar.”

Aanbod is zo goed dat de verouderde bedrijven direct zullen toehappen

U noemt opkoop. Nog nooit is zoveel opgekocht!

“Dat klopt. Dat komt door de moeilijke procedures. We willen snel handelen. Dat kan alleen met een flatrate, een vast bedrag per koe, varken of vleeskalf. Dat is dan de vergoeding voor stal, ammoniak- en dierrechten. Dat aanbod is zo goed dat de verouderde bedrijven direct zullen toehappen, voor de modernste bedrijven is het niet genoeg. En dat is precies wat je wilt: de moderne blijven over, die moeten dan, als ze willen, hun bedrijf via de vrije markt staken.

We willen ook dat deelnemers alle stallen slopen en hun hele bedrijf staken. Ze kunnen blijven wonen op hun locatie. Daarbij willen we ook regionale verschillen: meer opkoop in intensieve gebieden om overal richting grondgebonden productie op regioniveau te komen. Dan is een bedrijf boven 2,5 GVE (grootvee-eenheden, red.) per hectare ook geen probleem. Dat betekent veel opkoop in Brabant, iets minder in Twente en de Achterhoek, nauwelijks iets in Zeeland. Door al deze opkopen komt voldoende stikstofruimte beschikbaar voor legalisering van de PAS-melders, daarna voor de bouw en infrastructuur. Nederland komt erdoor van het slot.”

Wat gaat dat kosten?

“We hebben het doorgerekend. In de eerste fase enkele miljarden, maar ik ga nog geen concrete bedragen noemen. We hebben dat geld al opgenomen in onze begrotingen.”

U noemt eerste fase tot 2026. Wat komt daarna in fase 2?

“Ik verwacht dat de opkoop zo succesvol is dat, mede door innovatie die doorgaat, de mestafzetkosten heel fors gedaald zijn. Als er dan nog geen evenwicht is, kan er verdere opkoop komen, maar wel tegen lagere bedragen. De eerste regeling moet altijd de beste zijn, we willen een knock-out-bod doen. Dat is de enige methode om generieke korting op termijn te voorkomen.”

Dit plan overtreft elk Nederlands voorstel

Dan moet Brussel hier wel in meegaan, ik hoor mensen al ‘staatssteun’ schreeuwen.

“Dit plan is een betere garantie dat we aan alle Europese richtlijnen gaan voldoen dan alles waar Nederland ooit mee gekomen is. Hier krijgen we de handen wel voor op elkaar, na wat stevig onderhandelen.”

En de voedselzekerheid?

“Met 10% minder melk en een kwart minder varkens zitten we nog ver boven 150% zelfvoorzieningsgraad. Dat is dus geen item.”

Wie doet wat voor de landbouw, of juist niet? Geef de boer in jou een stem en vul de Boerderij Kieswijzer in.

Reacties

 1. in de visie van nsc gaat bemesten veel geld kosten voor wie geen vee heeft. De 50.000 per rundveehouder en 200.000 per varkenshouder moeten dan opgebracht worden door de akkerbouwers en direct zijn weerslag geven op de grondprijzen. Hoe denkt akkerbouwend Nederland over de visie van NSC??

 2. Wil je werkelijk wat doen voor het klimaat dan dient er onvermijdelijk gesaneerd te worden.
  Daarvoor zij een aantal mogelijkheden, ik pleit voor een drastische ingreep dat wil zeggen een verplichte reductie van de dieraantallen een jaarlijkse reductie van 2% tot we de doelen hebben gerealiseerd.
  Daarvoor is niets meer nodig dan een nieuwe wet de Wet Herstructurering Veehouderij Nederland
  In deze wet bepaal je dat er jaarlijks 2% aan rechten uit de markt wordt genomen een dergelijke korting kan prima door ondernemers worden opgevangen. Per slot van rekening hebben ze de ellende zelf veroorzaakt, dus dienen ze zelf hun eigen problemen op te lossen, de burger die daar niks mee te maken had hoeft daar dus niet voor op te draaien , degene die niet wil inleveren moet dan maar rechten bijkopen van stoppers.
  Dit kost de staat niks en dit is een goed te handhaven stelsel. En zeg niet dat kan niet want het is eerder gebeurd september 1998 invoering Wet Herstructurering Varkenshouderij met 10 % Korting op het aantal gehouden varkens

 3. Ook 10 % reductie haalt de efficiëntie uit de keten. Dat komt op het bordje van de primaire producent terecht. De boer dus.

 4. Realiteitszin is ook hier weer ver te zoeken. Gewoon wat boeren opruimen en de rest van de samenleving kan weer verder waar ze mee bezig waren. Piekbelasters bestaan nauwelijks meer en het negatieve van N uitstoot komt niet uit natuurlijke bronnen (lees dieren), maar van verkeer en industrie!
  Echt verkiezingspraat. Walgelijk!

 5. Niks nieuws aan NSC. Geld speelt blijkbaar geen rol en men gaat mee met de waan van de dag. Innoveren komt niet aan bod. Innoveren en intensiveren zijn de sleutel naar een duurzamere samenleving! Reduceren en diversificeren maken landbouw en veeteelt niet Nederland onbetaalbaar.

 6. En de kosten meneer Holman? Enkele miljarden, maar ik ga nog geen concrete bedragen noemen. Nee, idd, omdat je geen flauw benul hebt en maar lekker meewauwelt om kiezers te pleasen. Nog wel belangrijk ff te vermelden dat we geen honger gaan krijgen, dat is dan weer geruststellend. En zoals al gezegd wordt; Holman wil zijn gram halen op intensieve bedrijven, probeert hij al jaren.

  1. Niks nieuws aan NSC. Geld speelt blijkbaar geen rol en men gaat mee met de waan van de dag. Innoveren komt niet aan bod. Innoveren en intensiveren zijn de sleutel naar een duurzamere samenleving! Reduceren en diversificeren maken landbouw en veeteelt niet Nederland onbetaalbaar.

 7. Helaas , had verwacht dat Omtzigt over meer wijsheid en inzicht beschikte .
  Een financieel – economisch rekensom maken is ook al moeilijk .
  Helaas weer een partij die zegt het anders te willen ,maar bestaand beleid voortzet .

  1. Deze Pieter die u bedoelt Bart is alleen beetje voor de melkveehouderij en tegen wat hij noemt de bio industrie . En een dossier vreter is nog geen goede bestuurder .

 8. Holman was in het verleden al voorstander om Brabant weg te geven aan België nu wil hij gaan voor vernietiging van duurzame Brabantse boeren die momenteel hun mestafvoer en voeraankoop al prima voor elkaar hebben en hoog scoren voor duurzaamheid

  1. Denk dat zo is dat je uiteindelijk op Wilbers moet stemmen om de rest de mond te snoeren en hun afbraak proces stop te zetten . Want de economie begint nu al terug te lopen . En er wordt met geld gesmeten om bedrijven die bijdragen aan de economie te saneren . Met deze bedrijven vallen uiteindelijk ook aanverwante bedrijven en diensverleners weg . Deze bedrijven die wegvallen of minder omzet hebben . Zijn ook weer werkverschaffers aan bedrijven en diensten waar zij gebruik van maken . Het is gewoon een sanering in de hele economie . Uiteindelijk zal de belastingdienst minder geld ophalen . Dus gevolg zal zijn dat we met zijn alle meer belasting moetem gaan betalen . Want de kas is nu al bijna leeg als alle beloofde geld is uitgegeven . Allemaal mooie praatjes maar met de vergrijzing voor de deur ,de afbraak in de gezondheidszorg door marktwering die niet werkt , oorlogen ,onderwijs wat mensen opleid die niet nodig zijn en waarvan er nodig zijn te laat of niet wordt bijgestuurd . Mensen die niet meer mee kunnen in de maatschappij en niet geholpen worden . En ga zo maar door . Dit loopt nu al bijna vast maar dat gaat helemaal vastlopen . En dan zijn er van die fantasten denken dat de wereld vergaat aan beetje stikstof wat toevallig op verkeerde plantje valt . Terwijl er in de maatschappij uiteindelijk een echte ramp dreigt te gaan gebeuren . Maar die kunnen en durven ze niet op te lossen . Dan komen ze aan grote geld . Dus afleiden en de boer is makkelijke prooi .

 9. Als ik het goed begrijp gaat dit pla voor heel Nederland werken en is de Piekbelaster en gevoelig gebied naar de achtergrond verdwenen, of hier onze Natuurvrienden vrolijk van worden is de vraag. Hiermee is geen garantie op de door hen bepleite KDW op hun gevoelige gebiedjes gerealiseerd. In dit plan gaan ze volgens mij van een totale stikstof productie in Nederland. De kosten op termijn na de krimp zijn niet meegenomen zo ik begrijp.

Beheer
WP Admin