VarkensNieuws

Nieuw platform Varkensketen opgericht

Zoetermeer – LTO Varkenshouderij, NVV, COV en Nevedi hebben een nieuw overlegplatform met de naam Platform Varkensketen opgericht.

Het nieuwe platform zal zich richten op innovatie van de bedrijfstak en integrale verduurzaming van de productie.

LTO varkenshouderij en NVV hopen daarnaast binnenkort ook de beoogde Producentenorganisatie voor de varkensvleesketen op te richten die een deel van de taken van het Productschap Vee en Vlees over moet nemen.

Het Platform Varkensketen zal zich in eerste instantie bezighouden met de uitwerking en implementatie van het rapport ‘Recept voor Duurzaam varkensvlees’ dat in november vorig jaar is gepubliceerd. Dat rapport benoemt vier kernthema’s die een belangrijke rol gaan spelen. Het gaat om Markt en Consument, Gezond en Transparant, Varken en Kringloop en Maatschappij en Omgeving. “Het kan gaan om hele praktische zaken zoals bijvoorbeeld berenmesterij en introductie van detectie-apparatuur in de slachtlijn, meldt Henk Boelrijk van LTO die namens de organisaties het woord voert. Een andere zaak die het platform ter hand wil nemen is de ontwikkeling van het ‘Varken van Morgen’. Ook voor het onderzoek, de Publiek Private Samenwerking van het Topsectorenbeleid, wil het Platform een rol spelen. Er moet een breedgedragen uitvoerings- en innovatie-agenda ontstaan.

De beoogde Producentenorganisatie die LTO en NVV nog op willen richten, laat nog op zich wachten. “Er zijn nog steeds vragen en onduidelijkheden waarop Economische Zaken eerst duidelijke antwoorden moet geven”, aldus Boelrijk. Die organisatie moet zaken als de VVL-verordening, de Monitoring Kritische Stoffen, implementatie antibioticabeleid en dergelijke gaan uitvoeren.

Beheer
WP Admin