Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Nieuw plan voor snellere verduurzaming melkgeitenhouderij

Eind 2019 moet 75% van de leveranciers aan de bij de Nederlandse Geitenzuivel Organisatie (NGZO) aangesloten leden deelnemen aan het programma Duurzame Geitenzuivelketen.

Op zeer korte termijn zullen de bij de NGZO aangesloten leden een intentieverklaring tekenen waarin zij beloven zich in te zetten voor 100% deelname van hun melkleveranciers in 2022.

Doelen en maatregelen

Dat meldt Platform Melkgeitenhouderij in haar nieuwe plan.‘Versnellen verduurzamen van de melkgeitenhouderij’. In het plan worden doelen en maatregelen benoemd voor een aantal specifieke opgaven zoals de zorg voor jonge dieren, verantwoord antibioticagebruik, zoönosen, maatschappelijke inbedding en energie en klimaat. Het plan vormt de basis om als sector de komende jaren op een verantwoorde wijze te kunnen ontwikkelen binnen de maatschappelijke randvoorwaarden.

2 instrumenten

Om een veilige en zo duurzaam mogelijke productie van geitenzuivel te verzekeren, beschikt de sector over de 2 instrumenten: KwalitGeit en Duurzame Geitenzuivelketen. De tot nu toe opgedane ervaringen en behaalde resultaten zijn aanleiding om bij de inzet op een verdere verduurzaming van de sector met name aan te sluiten op het programma Duurzame Geitenzuivelketen.

Beheer
WP Admin