Nieuw phytopthorafungicide op komst AkkerbouwNieuws

Nieuw phytopthorafungicide op komst

Het nieuwe phytophthorafungicide Valis M van fabrikant Belchim krijgt binnenkort een toelating.

In Valis M zitten de werkzame stoffen mancozeb en valifenalate. Omdat de werkzame stof valifenalate nog niet eerder in Nederland een toelating had, is de zienswijzeprocedure van toepassing, meldt het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB).

Ontwerpbesluit 2 weken ter inzage

Het ontwerpbesluit ligt 2 weken ter inzage, daarna besluit het CTGB over de toelating. Valifenalate valt onder de chemische klasse carboxylic acid amide, waarin bijvoorbeeld ook de mandipropamid uit de Revus en benthiovalicarb uit de Valbon vallen. Belchim ziet Valis M als de opvolger van de Valbon. In de ons omringende landen is Valis M al toegelaten.