AlgemeenNieuws

Nieuw onderzoek ammoniakberekening

Den Haag – Internationale wetenschappers gaan de manier waarop de berekening en de modellen van de uitstoot en neerslag van stikstof onder de loep nemen. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) besloten naar aanleiding van de discussie over de verschillen tussen gemeten en berekende ammoniakconcentraties en -deposities.

De staatssecretaris zegt niet te twijfelen aan de kwaliteit van de gebruikte modellen. Maar om elke twijfel weg te nemen zullen wetenschappers de gehele keten van de berekening bekijken. Dat gaat over de metingen, de verzameling van de gegevens en de berekeningen. De wetenschappelijke review bouwt voort op een internationaal onderzoek in 2013. Toen concludeerden buitenlandse wetenschappers dat de manier waarop Nederland kijkt naar de ammoniakconcentraties en de depositie van ammoniak behoort tot de best beschikbare wetenschappelijke methoden.

Als het gaat om het stikstofbeleid (PAS), zegt Dijksma dat er ruimte is om 2,5 procent economische groei per jaar te realiseren.

De Tweede Kamer wil volgende week schriftelijk met de staatssecretaris overleggen over het besluit emissiearme stallen en het besluit over de grenswaarden in de PAS. Dijksma had aangegeven dat een gecombineerde behandeling van de besluiten met het stikstofbeleid zal leiden tot vertraging van de vergunningverlening. De Kamer heeft donderdag gezegd dat niet te willen.

Beheer
WP Admin