Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Nieuw keurmerk dikke fractie mest gestart

Sinds 1 november is een nieuw kwaliteitssysteem in werking voor mestverwerkers met een stabiele dikke fractie.

Het kwaliteitssysteem Fertigarant borgt dat continue mestverwerkers die gecertificeerd zijn, een vaste fractie produceren met stabiele, voorspelbare gehaltes. Daardoor kunnen ze beter aan de wensen van hun afnemers voldoen en zijn ze minder kosten kwijt aan bemonstering van het product. Dat meldt Cumela Nederland.

Periodiek monsters nemen

Continue mestverwerkers gebruiken als grondstof varkens- en rundveedrijfmest. De bedrijven produceren een dikke fractie met stabiele gehaltes stikstof en fosfaat. De borging van Fertigarant gebeurt door Kiwa VERIN. Die instantie geeft aan onafhankelijke monsternemers opdracht om periodiek monsters te nemen. De verwerker is niet op de hoogte van de planning van monstername. De monsters worden geanalyseerd op basis van de ontheffing voor de deelnemers van RVO.nl. Op basis van de analyseresultaten berekent Kiwa een nieuw gemiddelde van de gehaltes in de producten van de deelnemer.

Meer informatie is te vinden op de website van Fertigarant. Bedrijven die willen deelnemen kunnen zich melden bij Kiwa VERIN via info@kiwaverin.nl.

Beheer
WP Admin