Foto: Koos van der Spek AkkerbouwNieuws

Nibem prefereert twee brouwgerstrassen

Het Nederlands Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier (Nibem) beoordeelt de brouwgerstrassen KWS Irina en RGT Planet wederom als positief. Dat heeft Nibem bekendgemaakt.

Ook vorig jaar meldde Nibem een voorkeur voor deze twee gerstrassen.

Het brouwgerstras Prospect heeft ook een positieve beoordeling, maar is nog niet door alle brouwerijen beproefd. De brouwerijen die Prospect wel beproefden hebben het ras als brouwwaardig beoordeeld. Het ras wordt beperkt geaccepteerd.

Het ras Laureate is als matig beoordeeld door de brouwerijen.

Het ras Applaus lijkt na beproeving op kleine schaal brouwwaardig. Echter is met dit ras nog geen industriële ervaring opgedaan. Daarom wordt er geen verder advies uitgebracht.

Jaarlijkse waarderingslijst

Jaarlijks brengt het Nederlands Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier een waarderingslijst uit voor brouwgerstrassen op basis van uitvoerig onderzoek. Door middel van deze waarderingslijst informeert het Nibem de Nederlandse gersttelers over de acceptatie van de verschillende brouwgerstrassen door de mouters en brouwers in Nederland. In 2020 werden partijen van de rassen KWS Irina, RGT Planet, Laureate en Prospect beproefd.

Beheer
WP Admin