AkkerbouwNieuws

Nibem beveelt vier brouwgerstrassen aan

De brouwgerstrassen Tipple, Concerto, Propino en Wintmalt worden geaccepteerd door de hele mouterij en brouwerijindustrie. Sanette wordt beperkt geaccepteerd. Verdere uitbreiding van de teelt wordt als wenselijk gezien. De rassen Quench en Salome worden beperkt geaccepteerd.

Dat meldt het Nederlands Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier (NIBEM). Als aanvulling op de Aanbevelende Rassenlijst stelt NIBEM jaarlijks een waarderingslijst brouwgerstrassen op.

De waarderingslijst vanuit de industrie completeert het beeld van de verwerkingskwaliteit van de gerstrassen in de mouterij/brouwerij. Nederlandse mouterijen en bierbrouwerijen stellen hiervoor hun eigen onderzoeksgegevens over de verwerkingskwaliteit van de brouwgerstrassen van Nederlandse bodem beschikbaar. Deze kwaliteitsbeoordeling op industriële schaal is mogelijk als het ras in Nederland commercieel geteeld wordt. Met de publicatie van de waarderingslijst wil de gezamenlijke industrie een signaal afgeven naar de Nederlandse gersttelers over de acceptatie van brouwgerstrassen voor verwerking in mout en bier.

Beoordeling 2014

In 2014 zijn partijen van de rassen Tesla, Shuffle, Salome en Sanette  beproefd. Het gezamenlijke industriële oordeel van de Nederlandse mouterijen en bierbrouwerijen over deze rassen is beperkt positief.

De teelt van Salome wordt beperkt aanbevolen wegens lage eiwitresultaten. Het ras geeft wel een goede industriële verwerking.

De teelt van Sanette wordt beperkt aanbevolen. Verwerking wordt positief ervaren.

De teelt van Shuffle wordt niet aanbevolen wegens verhoogd risico op afwijkende korrels en filtratieproblemen.

Het ras Tesla wordt niet door de industrie geaccepteerd door de hoge mate van afwijkende korrels en verwerkingsproblemen in de brouwerij.

Voor de rassen Jennifer en Columbus is nog geen eindoordeel beschikbaar. Deze rassen lijken na beproeving op kleine schaal brouwwaardig. Omdat met deze rassen nog geen ervaring is opgedaan in het industriële onderzoek, brengt NIBEM over deze rassen nog geen advies uit.

Beheer
WP Admin