Foto: Jan Willem Schouten AlgemeenNieuws

Netwerk Grondig wil andere derogatievoorwaarden

Netwerk Grondig heeft bij de Europese Commissie een schriftelijk verzoek ingediend om de derogatievoorwaarden te heroverwegen.

Ze willen derogatie voor bedrijven die bovengronds uitrijden mogelijk houden. In de nieuwe derogatievoorwaarden stelt Brussel dat bedrijven moeten kiezen tussen derogatie of bovengronds uitrijden. “Brussel heeft niet in de gaten dat zij hiermee melkveehouders treffen die vooroplopen in het benutten van bedrijfseigen stikstof en lagere emissies realiseren. Wij gaan in gesprek met Brussel om dat nader te duiden”, aldus Netwerk Grondig.

Onbegrijpelijke maatregel

De organisatie vindt de maatregel onbegrijpelijk, omdat de uitspoeling op deze bedrijven volgens hen aanzienlijk lager is dan bij bedrijven die mest injecteren. Ook wijzen ze erop dat deze bedrijven niet meer dan 100 kilo stikstof met kunstmest mogen aanwenden en het stikstofoverschot niet meer mag zijn dan 100 kg/hectare. “Wat er niet in komt, emitteert er ook niet uit!”, aldus de belangenorganisatie voor grondgebonden boeren. Ongeveer vierhonderd boeren maken gebruik van de ontheffing om bovengronds mest uit te rijden, ongeveer de helft hiervan heeft derogatie.

Beheer
WP Admin