Foto: Peter de Jager AkkerbouwFoto

Net akkerbouwbedrijf in een eigen polder te koop

In het uiterste westen van Noord-Brabant staat een akkerbouwbedrijf te koop met een flexibele hoeveelheid grond in de vorm van koop of erfpacht. Het bedrijf is praktisch ingericht en bij de tijd. Vraagprijs: € 1.975.000.

Meer lezen over agrarisch vastgoed? Check het dossier!

Op het erf van 8.000 vierkante meter staan 3 bewaar-, opslagschuren en de bedrijfswoning. Opvallend is de compacte plaatsing van de gebouwen en het royale erf.

De bedrijfslocatie ligt in het midden van de polder en is via een smalle weg langs een dijk bereikbaar. De Heen, Nieuw-Vossemeer en Sint Philipsland liggen op circa 5 kilometer afstand; het grotere Steenbergen op 10 kilometer.

De 2 andere schuren hebben een capaciteit van 600 ton en 500 ton aardappelen, waarvan 600 ton mechanisch gekoeld.

De bedrijfswoning dateert van 1890 en is de laatste keer in 2017 gerenoveerd. De woning heeft een inhoud van 725 kuub en telt 7 slaapkamers.

Het bedrijf staat te koop van ¬  1.975.000. Dat is voor gebouwen en woning op 8.000 vierkante meter met 10 hectare grond. Totaal is 134 hectare grond inclusief dijken via eigendom en/of pacht overneembaar. Makelaar is Overwater in Strijen (Z.-H.).

Het akkerbouwbedrijf in De Heen (N.-Br.) ligt in de Willem Frederik Karel-polder. Deze bestaat uit 63 hectare aaneengesloten landbouwgrond (exclusief 8,5 hectare dijken). Dan zijn er nog 4 locaties met gronden. Totaal is 134 hectare grond, inclusief dijken, overneembaar. - Foto's: Peter de Jager en René Stevens

De binnenkant van de nieuwe loods. Het voorste gedeelte bestaat uit machine- en werktuigenberging; aan de achterzijde zijn 2 bewaarcellen, waarvan eentje momenteel dienst doet als opslagruimte.

De bewaarcellen zijn voorzien van roostervloeren. In de 2 bewaarcellen is ruimte voor opslag van circa 550 ton aardappelen. Momenteel zijn ze in gebruik voor opslag van 450 ton uien en 350 ton knolselderij.

De jongste schuur met werktuigenberging en opslag is vrij van chloor-IPC. Deze loods is gebouwd in 2010 en staat vlak tegen de andere bewaarschuren aan.

Meer dan de helft van de bewaarcapaciteit kan mechanisch worden gekoeld. Alle bewaarcellen op het bedrijf worden aangestuurd met 1 bewaarcomputer. Uitbreiding van koelcapaciteit is mogelijk.

De percelen zijn kleigronden van 15 tot 45% afslibbaar. De grond is gedraineerd en beregenbaar met zoet water. Op de zwaarste grond na zijn de meeste teelten hier mogelijk, ook bollen. Alle grond is in pacht en/of eigendom over te nemen.