Foto: ANP AlgemeenNieuws

Nertsenhouders vervolgd bij uitbreiding

Nertsenhouders die hun bedrijf hebben uitgebreid in de periode dat de wet die de pelsdierhouderij verbiedt buiten werking was gesteld, worden strafrechtelijk vervolgd. Dit geldt ook voor bedrijven die uitbreiden tijdens de periode dat de pelsdierenfederatie NFE in cassatie gaat tegen de wet.

Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam in een brief aan de Tweede Kamer. “Met het Openbaar Ministerie is afgesproken dat gedurende de cassatieprocedure de NVWA overtreders van de Wet verbod pelsdierhouderij zal opsporen en proces verbaal zal opmaken. Gedurende de cassatieprocedure zal ik zorgvuldig monitoren op dieraantallen”, schrijft Van Dam aan de Tweede Kamer. De Hoge Raad zal naar verwachting in de loop van 2017 uitspraak doen.

Uitbreiding en overname nertsenhouderijen verboden

Door de wet verbod pelsdierhouderij is het sinds 15 januari 2013 verboden om nieuwe nertsenhouderijen te beginnen. Uitbreidingen van bestaande nertsenhouderijen en overname van nertsenhouderijen zonder dat sprake is van een bijzondere omstandigheid, is ook niet toegestaan. Ook als er sinds 15 januari 2013 een omgevingsvergunning is verkregen voor een nieuwe nertsenhouderij of een uitbreiding van een bestaande nertsenhouderij is de opstart of uitbreiding verboden. “Alle overtredingen zijn voor eigen risico van de ondernemer”, aldus het ministerie.

Aanpassing Wet verbod pelsdierhouderij in de maak

Van Dam werkt tevens aan een wetsvoorstel om de Wet verbod pelsdierhouderij aan te passen, om bestuursrechtelijke herstelsancties mogelijk te maken. Via een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom kan de nertsenhouder bij een uitbreiding in aantallen nertsen gedwongen worden om het aantal nertsen terug te brengen naar het maximaal aantal toegestane nertsen.

Beheer
WP Admin