Foto: Henk Riswick AkkerbouwNieuws

NEPG waarschuwt voor prijsdruk

North-western European Potato Growers (NEPG) waarschuwt voor verstoring van de balans tussen vraag en aanbod bij een gemiddelde aardappelopbrengst dit jaar.

De waarschuwing is ingegeven door opnieuw een stijging van het aardappelareaal. “Die verstoring kan gaan leiden tot prijsdruk voor de telers, ondanks dat de vraag vanuit de verwerking op het continent groeit”, aldus NEPG. “Het areaal is nog meer gegroeid en onder de gemiddelde groei- en oogstomstandigheden zou dit vooral voor de af land en korte bewaarperiode kunnen leiden tot een overaanbod van grondstof.”

Contracten tekenen met tegenzin

Voor volgend seizoen tekenen telers contracten soms met enige tegenzin, constateert de telersorganisatie. Afland-prijzen in deze contracten in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland blijven hetzelfde of zijn iets lager dan vorig seizoen. Voor de langere bewaring zijn de contractprijzen gestegen, maar hier heerst onzekerheid over wat de invloed van de regelgeving zal zijn op de kostprijs voor de telers. Behalve om de extra kosten voor kiemremming gaat het om de gevolgen zoals het verbod op het gebruik van Diquat. “Het risico dat de hoeveelheid en/of de kwaliteit van de aardappel verloren gaat, is bijzonder groot.”

Beheer
WP Admin