Neospora wordt vaak overgebracht via hondenpoep - Foto: Joris Telders RundveeNieuws

Neospora in 2015 oorzaak van 17% verwerpingen koeien

In 2015 werd in 17% van de bloedmonsters van koeien die hadden verworpen de parasiet Neospora caninum aangetoond. Daarmee is en blijft deze parasiet uit hondenpoep een van de belangrijkste oorzaken van verwerpen bij melkvee.

Via bloedonderzoek is eenvoudig uit te zoeken of neospora de oorzaak is van verwerpen en kunnen dragers eruit worden gehaald zonder direct de hele koppel te hoeven onderzoeken. Volgens de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft 80% van de melkveebedrijven te maken met neospora. Naast de directe schade van het verwerpen zelf, kan een besmetting generaties lang op een bedrijf in stand worden gehouden. GD beveelt daarom aan een verwerper ook op neospora-antistoffen onderzoeken.

Plan van aanpak via Nespora Tankmelk

Bedrijven die niet deelnemen aan Neospora Tankmelk, maar waar antistoffen bij individuele verwerpers worden aangetoond, kunnen kiezen uit twee bestrijdingswijzen. De veehouder kan starten met Neospora Tankmelk en eventueel tot een plan van aanpak komen. Ook is een direct onderzoek van de familielijn van de verwerper mogelijk, want overdracht van koe op kalf is binnen het bedrijf de belangrijkste besmettingsbron. Meer dan 80% van de kalveren van besmette koeien is eveneens besmet. Door zulke dieren niet aan te houden, kan de veehouder nieuwe besmettingen voorkomen.

Beheer
WP Admin