Foto: ANP AkkerbouwOpinie

Neonicotinoїden-farce in Ontario

Interessant: Canadees nieuws op Boerderij.nl, Maar zo langzamerhand begint het neonicotino?denverhaal in de provincie Ontario belachelijke vormen aan te nemen.

Vorige week las ik op Boerderij.nl een interessant artikel: Canada vindt neonicotinoїden niet zo gevaarlijk. In Canada zeggen we kortweg neonics, een verzamelnaam voor insecticiden met de werkzame stof imidacloprid, clothianidan of thiamethoxam.

Op zich aardig om Canadees nieuws op Boerderij.nl te lezen, ware het niet dat het hele neonics-verhaal hier in de provincie Ontario onderhand belachelijke vormen gaat aannemen.

Overheid wil gebruik neonicotinoïden fors verminderen

Want wat is hier het geval, let wel: alleen in Ontario, de rest van Canada denkt er anders over. Het Canadese ministerie van landbouw is er in al zijn wijsheid van overtuigd dat het gebruik van met neonics behandeld mais- en sojazaad een belangrijke oorzaak is van de massale bijensterfte in de afgelopen jaren. Om hier wat aan te doen wil het ministerie het gebruik van neonics met minimaal 50% terugdringen.

Dat betekent in de praktijk dat een teler maximaal 50% met neonics behandeld zaad mag gebruiken, de zogenoemde Cruizer Max seed treatment. Tenzij je als akkerbouwer kunt aantonen dat je een probleem hebt met de in de grond levende insecten, zoals wireworms (ritnaalden) en grubs (engerlingen), want dan kun je tot 100% behandeld zaad gebruiken.

Percelen checken op parasieten

Om de aanwezigheid van ritnaalden en engerlingen aan te tonen moet je in het jaar voorafgaand aan de teelt de percelen controleren op de aanwezigheid van deze insecten. Het advies is om op minimaal 5 plaatsen per 40 hectare lokvallen te plaatsen. Daarvoor begraaf je een kopje gemalen en geweekte mais, tarwe en sojabonen, of een kopje tarwemeel of een kopje rauwe aardappelblokjes in een netzakje op 15 centimeter diepte. Daarbij vraag ik me wel af hoe je meel in een netzakje krijgt, maar dat terzijde. Na 7 dagen moet je de zaak weer opgraven en controleren op aanwezigheid van ritnaalden.

Spitten en zoeken naar larven

Controleren op larven kan alleen door hier en daar wat te spitten en te zoeken naar larven. Als er gemiddeld per lokval 1 of meer ritnaalden worden aangetroffen of een of meer larven per testlocatie, kan dat perceel voor 100% ingezaaid worden met met neonic behandeld zaad. Je hoeft verder niks te bewijzen, alleen een formulier invullen met je bevindingen. Voor de rest wordt je geloofd op de kleur van je ogen.

Slechts drie onafhankelijke gewasadviseurs in Ontario

In de periode 2017-’19 wordt per regio de plicht ingevoerd dat telers deze testen moeten laten uitvoeren door een onafhankelijke gecertificeerde gewasadviseur. Nu zijn er in Canada genoeg gecertificeerde gewasadviseurs, maar die werken veelal bij zaadleveranciers. Ze zijn dus niet onafhankelijk en mogen dat werk dus niet doen. Er zijn slechts drie onafhankelijke adviseurs in heel Ontario, waar jaarlijks 800.000 hectare mais en 1.200.000 hectare sojabonen wordt geteeld.

Zaad voor 90% behandeld met Cruizer Max

Van alle mais- en sojazaad die ik deze winter tot nu heb verkocht als dealer voor Dow Seeds, is meer dan 90% behandeld met Cruizer Max. Hebben al deze klanten hun percelen getest op de aanwezigheid van de gewraakte insecten? Ik weet het niet, het is niet aan ons om daarop te controleren. Maar als ik onze klanten diep in de ogen kijk, dan zit het wel goed.

En nu komt pesticidecontroleur PMRA, de Canadese versie van de CTGB, tot de conclusie dat neonicotinoїden bij gebruik als zaadbehandeling geen gevaar vormen voor bijen. Behalve dan voor de bijen in Ontario.

Beheer
WP Admin