Nederlandse melkveehouder trapt niet op de rem - Foto: Koos Groenewold RundveeNieuws

Nederlandse melkveehouder trapt niet op de rem

Nederlandse melkveehouders trappen nog steeds niet op de rem. Dit blijkt uit de nieuwe melkaanvoergegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

In de maand mei hebben de Nederlandse melkveehouders 1,26 miljard kilo melk geleverd, dit is 8,3% meer dan in mei vorig jaar. Ten opzichte van vorige maand werd er 3,7% meer melk geleverd, zo’n 45 miljoen kilo extra. Deze stijging wordt echter deels veroorzaakt, omdat mei 31 dagen telt en april 30. Omgerekend naar de leverantie per dag is dit voor april 40,61 miljoen kilo en in mei 40,75 miljoen kilo melk. In maart lag de dagleverantie op net geen 40 miljoen kilo.

In dit nieuwe melkjaar, april en mei, is er al 221,5 miljoen kilo meer melk geleverd dan in de eerste 2 maanden van het vorige melkjaar. Een stijging van bijna 12%.

Dalende melkproductie

In de ons omringende landen lijken de melkveehouders wel op de rem te trappen. In april werd in Groot Brittannië 1,249 miljard liter opgehaald, dat is bijna een procent minder dan in de voorafgaande maand en 3,4% lager dan in april 2015. In Ierland daalde de melkproductie in april iets meer dan 4% ten opzichte van vorig jaar en in Frankrijk werd in maart rond de 1% minder geleverd. Ook in Duitsland neemt de productie af en is er in de laatste week van mei 0,2% minder melk geleverd dan in de week ervoor. Ten opzichte van dezelfde week vorig jaar werd er nog iets meer geleverd, zo’n 0,3%.

Voor meer gegevens over de melkaanvoer zie:
Melkaanvoer

Beheer
WP Admin