<em>Foto: Roel Dijkstra</em> AlgemeenNieuws

Nederland wil af van verplicht mengsel van zaaizaad voor vanggewassen bij vergroening

Nederland wil af van de verplichting om bij de teelt van vanggewassen alleen mengsels van zaden te gebruiken.

De eis is slecht controleerbaar en geeft geen garantie dat er ook een mengsel groeit. Ook wil Nederland dat lidstaten de mogelijkheid krijgen om de uiterste inzaaidatum voor vanggewassen te verschuiven, als dit vanwege het weer nodig is. Dat blijkt uit de Nederlandse inbreng voor de evaluatie van het eerste jaar vergroeningsmaatregelen van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Vergroeningsmaatregelen

Nederland doet diverse voorstellen om de vergroeningsmaatregelen aan te passen. Uitgangspunt hierbij is dat de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, innovatie en concurrentiekracht niet worden bemoeilijkt. Aanpassingen moeten bovendien zorgen voor betere uitvoerbaarheid voor zowel de boer als de uitvoeringsorganisatie. Zo stelt Nederland voor om de vergroeningspremie ook voor 1 december te mogen uitbetalen, ook als er nog controles moeten plaatsvinden. Dit maakt uitvoering van de uitbetaling eenvoudiger.

Daarnaast vindt EZ dat ook sloten breder dan 6 meter en akkerranden breder dan 20 meter wel mee mogen tellen als Ecologisch Aandachts Gebied (EFA). EZ pleit er ook voor om voor het Oldambt spelt toe te voegen als apart gewas, zodat de bedrijven daar ook aan gewasdiversificatie kunnen voldoen.

Vanggewassen

Uit de Nederlandse evaluatie van het eerste jaar vergroening blijkt dat boeren de verplichte Ecologische Focus Gebieden (EFA’s) vooral invullen met vanggewassen. 320 boeren hebben gebruik gemaakt van equivalente pakketten. Het areaal blijvend grasland is in 2015 gelijk gebleven, waardoor hiervoor geen aanvullende maatregelen nodig zijn. De verplichte gewasdiversificatie is voor de meeste agrariërs goed in te passen in de bedrijfsvoering.

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer dat hij een brede analyse van de resultaten van de vergroening van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wil. Van Dam vindt een fundamentele herziening van de vergroening noodzakelijk in het kader van de discussie over de toekomst van het GLB. “Vergroeningsmaatregelen moeten daadwerkelijk voldoen aan de verduurzaming”, aldus Van Dam.

Openbare consultatie

De Europese Commissie organiseerde tot 8 maart een openbare consultatie waarin iedereen in de EU zijn bevindingen over de vergroeningsmaatregelen van het GLB mocht indienen. Dit voorjaar voert de commissie een evaluatie uit van het eerste jaar vergroening. Het is nog niet zeker over er een algehele evaluatie – een zogenoemde health check – van het GLB komt.

Beheer
WP Admin