AlgemeenNieuws

Nederland vraagt teeltverbod GMO aan

Den Haag – Nederland wil de teelt van een serie genetisch gemodificeerde gewassen niet toestaan tot een nationaal beoordelingskader af is. Daarom heeft Nederland aan de Europese Commissie een ‘geografische toepassingsbeperking’ aangevraagd. Het verzoek betreft acht maissoorten waarvoor toelating is aangevraagd en een variant, MON810, waarvoor al een toelating is vergeven.

Landen krijgen volgens nieuwe Europese afspraken de mogelijkheid om op EU-niveau toegelaten transgene teelten op teeltniveau toch te verbieden. Een nationaal verbod mag niet gebaseerd zijn op risico’s voor de gezondheid of milieu, want op dit gebied blijft de Europese voedselwaakhond Efsa de enig bevoegde autoriteit. Nederland onderzoekt nog welke afwegingen bij de beoordeling een rol moeten spelen.

Verbod voor 3 oktober melden

Landen moeten voor 3 oktober aan de Commissie aangeven of ze eventueel een verbod willen. Nederland houdt dus met het verzoek aan de Commissie vooral alle opties open. Als het raamwerk gereed is, zal per gewas worden bekeken of de ‘geografische beperking’ op de Europese toelating in stand wordt gehouden of wordt opgeheven, aldus de brief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de Commissie.

Naast Nederland hebben nog eens twaalf landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, en Wallonië een verbod aangevraagd. Enkele zagen hun aanvraag al gehonoreerd. Duitsland, met de grootste biologische sector van Europa, koos voor een beperkte toelating van de transgene gewassen voor wetenschappelijke doeleinden. Spanje, Portugal, Tsjechië, Slowakije en Estland lijken als enige de optie van een verbod niet open te willen houden.

Verschillen in mening

De VS en producenten van zaden en gewasbeschermingsmiddelen zijn niet bij met de gedeeltelijke renationalisatie van het beleid. De VS houdt de optie tot het starten van een zaak bij de Wereldhandelsorganisatie WTO open. Nederland staat van oudsher niet negatief tegenover de technologie. De VVD is uitgesproken voorstander terwijl de tegenstand het grootst is bij de linkse partijen en de streng-christelijke SGP.

Beheer
WP Admin