Foto: ANP AlgemeenNieuws

Nederland topt landbouwsteun minst af

Nederland behoort tot de lidstaten die de minste beperkingen opleggen aan de basisbetalingen.

Dat blijkt uit een overzicht van de Europese Commissie. Nederland topt inkomenssteun af met 5% als het totaal-bedrag de € 150.000 overschrijdt. Een groot aantal Europese lidstaten hanteert dezelfde beperking. In tien lidstaten wordt de inkomenssteun echter voor 100% afgetopt boven de € 150.000, in sommige gevallen na aftrek van het loon dat boeren zelf hebben uitbetaald aan werknemers. Volgens de Europese Commissie wordt met de aftopping ongeveer een € 110 miljoen per jaar vrijgemaakt voor regionale ontwikkeling.

Beperkte gekoppelde steun

UIt het overzicht blijkt ook dat Nederland tot een klein groepje lidstaten behoort dat nog maar beperkt gekoppelde steun geeft. Bij gekoppelde steun is de inkomensondersteuning gekoppeld aan productie. Nederland ondersteunt de kalversector op die manier. Er zijn landen, zoals Polen, Frankrijk en Roemenie, die wel 10 verschillende sectoren steunen met gekoppelde steun. De Europese Commissie wil gekoppelde steun zoveel mogelijk beperken, omdat het marktverstorend werkt. Jaarlijks wordt door de verschillende lidstaten in totaal ruim € 4 miljard aan gekoppelde steun verstrekt aan boeren.

Beheer
WP Admin