Premium
Mest wordt opgehaald bij een melkveehouder. - Foto: Joris Telders AlgemeenNieuws

NCM: mesttekort bij meest vergaand stikstofscenario

Reacties

  1. Het gaat in feite helemaal niet om milieu en mest overschot . Ze willen gewoon de veehouderij weg hebben . Er is nu weinig te verdienen in de meeste sectoren prijzen laag voer duur . Maar er komen ook weer andere en betere tijden . Willen ze hun doel bereiken moeten ze op korte termijn met goede regeling komen . Dan kan de bereidheid om mee te doen wel eens groot zijn . komt men later en bedrijven hebben verliezen geleden en de tijden zijn dan wat gunstiger dan is de bereidheid om mee te doen minder groot . Dit of dat het dan niet uit kan of omdat men verlies terug wil verdienen . Maar het is te zot voor worden dat we een goede veehouderij met daarom heen en schaar aan bedrijven die afhankelijk zijn van de veehouderij gaan opofferen . En dan stront gaan importeren om gat wat er is gevallen op te vangen . Nu stront naar Frankrijk brengen en over enkele jaren importeren uit Spanje .Waar zit de meerwaarde voor milieu ? . Ik zie meer milieu schade dan voordeel . Want de mest transport afstanden worden alleen maar groter . In buitenland nemen ze graag onze productie over en zolang uit kan brengen ze de stront wel hier . Zo als wij hem nu naar buitenland brengen . Het hele milieu en stikstof verhaal wordt op de rug van de boer uitgevochten . Waarom hoeft de vervuilend industrie niet te halveren . Door burgers rad voor de ogen te draaien staat landbouw in verkeerde daglicht . Maar denk dat de burger die bij vuile fabriek woont graag liever langs een veeboer zou wonen .

  2. Er is al lang geen mestoverschot.Allemaal aangeprate flauwekul door vegetarische groeperingen die van de veehouderij af willen.Met de huidige hoge kunstmest prijzen komt zeker de akkerbouw mest te kort en moet je straks een slot op je mestkelder zetten tegen diefstal van je kostbare mest.

    1. Juist Bol Ben het groot deel met u eens . Als we een vroege droge lente krijgen wordt er in voorjaar om drijfmest gevochten . De meeste boeren hebben geen echte voorraden meer . Dus de putten zullen snel leeg zijn . Alleen zou ik voorzichtig zijn om alleen de vegetarische groeperingen de schuld te gen . Denk dat grote geld een groter probleem is . Hun willen onbeperkt kunnen bouwen .vliegen ,en noem maar op . Het is dan leuk als je je kunt verschuilen achter wat schreeuwende groeperingen Mogelijk sponseren ze deze nog .

Beheer
WP Admin