Teun de Jong, voorzitter NAV - Foto: Jan Willem Schouten AlgemeenNieuws

NAV ziet niets in voorstel Hogan voor EU-landbouwbeleid

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) ziet niets in het voorstel van landbouwcommissaris Phil Hogan om de lidstaten meer invloed te geven op de uitvoering van het gemeenschappelijke landbouwbeleid.

Hogan wil dat de lidstaten een grote rol krijgen bij de invulling van het nieuwe EU-landbouwbeleid, omdat ze sterk van elkaar kunnen verschillen. De landbouw in Finland is echt anders dan in Griekenland, vindt Hogan.

NAV-voorzitter Teun de Jong vreest voor een verdere nationalisatie. “Dat strookt niet met het vrije verkeer van goederen, een van de pijlers waar de EU op is gebouwd. Nationalisatie is niet in het belang van exportland Nederland. In 2016 wilden Duitsers geen Nederlandse peen. Het chauvinisme viert hoogtij in Frankrijk. Je ziet dat Polen de gekoppelde steun gebruikt om de suikersector te steunen, net als andere lidstaten doen. Sommige lidstaten steunen de teelt van eiwitgewassen en andere doen dat niet. Er zit verschil tussen lidstaten in de regels voor de gewasbescherming. Ook zie je verschillen tussen lidstaten in fiscale maatregelen.”

‘Lijnrecht tegenover Hogan’

Op sommige punten is nationaal beleid wel gewenst, zegt De Jong. “Bijvoorbeeld als het gaat over de vergroening van het landbouwbeleid. Maar verder staan wij lijnrecht tegenover Hogan. Een verdere nationalisatie ziet de NAV niet zitten.”

Beheer
WP Admin