Foto: Bert Jansen AkkerbouwNieuws

NAV vreest einde aan Nederlandse akkerbouw

De verschillende plannen op het gebied van nitraat, Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de Farm-to-Fork-strategie bedreigen het voortbestaan van de akkerbouw, vreest de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV). De club luidt de noodklok, want boeren zullen 20% van hun inkomen verliezen aan het GLB en 40% vanwege de maatregelen in het zevende actieprogramma nitraat, aldus NAV.

“Met het voorgenomen beleid dreigt de akkerbouw te verdwijnen uit Nederland. Iedereen die dat niet wil, moet nu in actie komen,” luidt de noodkreet. NAV hekelt het Europese landbouwbeleid en de nitraatplannen die een deel van de klimaat- en milieuproblemen van de veehouderij oplossen ten koste van de akkerbouw.

Alle aandacht voor veehouderij sneeuwt akkerbouw onder

De akkerbouwvereniging roept op om de sectorvoorstellen voor een alternatief nitraatprogramma over te nemen. “De akkerbouw wil graag meewerken aan het halen van klimaat- en milieudoelen, maar niet door er zelf aan ten onder te gaan.”

NAV is ook niet blij met de gang van zaken rondom het landbouwakkoord van de Sociaal Economische Raad (SER). Volgens NAV wordt voor de totstandkoming van dat akkoord met iedereen gepraat, behalve met NAV. “Want ja, dat is maar akkerbouw, daar zitten de problemen niet. Door alle aandacht te richten op de veehouderij dreigt de akkerbouw stilletjes te verdwijnen uit Nederland, tegen alle maatschappelijke wensen voor een transitie naar meer plantaardige productie en consumptie in”, schrijft de club op zijn website.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Lees hier alle artikelen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Beheer
WP Admin