Akkerbouwers staan in tweestrijd: beregenen om het vanggewas te laten kiemen, of geen vanggewassen zaaien en de vergroeningspremie verliezen. - Foto: Hans Banus AkkerbouwNieuws

NAV vraagt vrijstelling voor inzaaien vanggewassen

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) vraagt landbouwminister Henk Staghouwer om akkerbouwers vanwege de droogte vrijstelling te geven van het zaaien van groenbemesters waarmee ze aan de vergroeningseisen kunnen voldoen.

De NAV komt met het verzoek omdat de vanggewassen nu niet kiemen vanwege de droogte. Akkerbouwers staan volgens NAV in tweestrijd: beregenen om het vanggewas te laten kiemen – ongewenst vanwege het watertekort – of helemaal geen vanggewassen zaaien en zo de vergroeningspremie verliezen.

Wanneer telers wachten met zaaien tot na de droogte is het vaak moeilijk om de verplichte groeiperiode van acht weken te halen. Dit geldt met name bij de teelt van wintertarwe na de vanggewassen en in gebieden waar telers voor de winter ploegen.

Overmachtsregeling

Het is de NAV niet duidelijk of uitstel van vanggewassen zaaien en zo de termijn van 8 weken niet halen, valt onder de huidige overmachtsregeling bij RVO.

In 2018 heeft de NAV ook voorgesteld om de eisen voor vanggewassen te laten vervallen. Toen is een vrijstelling gegeven in het kader van overmacht. Daarbij werd vanwege de urgentie vooruit gelopen op een besluit van de Europese Commissie.

Reacties

Beheer
WP Admin