AlgemeenNieuws

NAV: ‘Twijfel over handelsverdragen’

Noordhoek – De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) plaatst een kanttekening bij de zinsnede in de troonrede dat vrijhandelsverdragen zoals met de Verenigde Staten en Canada voor economische groei zullen zorgen.

De vakbond wil meer openheid over de onderhandelingen van het zogeheten Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Tijdens de G8-top in juni 2013 is de start afgekondigd van onderhandelingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten voor een handelsovereenkomst. Het doel is de oprichting van een vrijhandelsgebied (FTA), waarbij twee of meer landen of handelsblokken zich toeleggen op het weghalen van importtarieven en non-tarifaire handelsbeperkingen. De NAV wil weten wat de gevolgen zijn voor de landbouw na ondertekening van zo’n verdrag. NAV-voorzitter Teun de Jong: “Wat de NAV betreft bestaat de noodzaak om de effecten op duurzame grondgebonden teelten, de inkomens van akkerbouwers en de gevolgen voor milieu en voedselveiligheid goed te bekijken en is in ieder geval meer openheid gewenst over de onderhandelingen voor met name TTIP.”

De NAV is blij met de erkenning van de landbouw in de troonrede als mondiaal toonaangevend en één van de topsectoren die zorgt voor een goede economische positie. Blijvende aandacht voor kennisontwikkeling en innovatie, garantstelling voor investeringen en het opzetten van Centers of Expertise kunnen er voor helpen zorgen dat de landbouw deze positie kan versterken, aldus de vakbond in een reactie op de kabinetsplannen. De korting op groen onderwijs en kennisverspreiding is in dit opzicht wat de NAV betreft niet gewenst.