<em>Foto: Penn Communicatie</em> RundveeNieuws

Natuurverenigingen zien kansen voor veehouders op veen in natte teelten

Melkveehouders in Laag Holland kunnen hun inkomen aanvullen met of mogelijk zelfs geheel halen uit teelt van natte producten zoals lisdodde, kroosvaren, veenmos, veenbraam en blauwe bes.

Dat is een van de belangrijkste conclusies uit een marktonderzoek van Landschap Noord-Holland en Agrarische Natuurvereniging Water, Land en Dijken. Beide organisaties werken aan het Innovatie Programma Veen (IPV). Dit is een programma waarin wordt geëxperimenteerd met het multifunctioneel agrarisch bedrijf in veenweidegebied.

Nog een voordeel van natte teelten is dat de bodemdaling wordt tegengegaan.

Als eerste stap wil het IPV wil een proefboerderij opzetten, waar gewassen kunnen worden geteeld in combinatie met veehouderij. De proefboerderij moet tot stand komen in samenwerking met de Provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Marktkansen

Het IPV kan nog weinig zeggen over de te verwachten opbrengsten, maar heeft wel een beeld bij de marktkansen. Die zijn per gewas verschillend. Zo is vraag naar lisdodde groter dan het aanbod. Dit gewas kan een alternatief zijn voor glaswol-isolatieplaten. Er zijn fabrieken die de lisdodde kunnen verwerken, maar er is te weinig aanbod. Ook de vraag naar alternatieve eiwitten is groeiende. Daarvoor biedt de teelt van Azolla/kroosvaren serieuze kansen, zo wordt gesteld. Het product is mogelijk een alternatief voor de veevoerindustrie en misschien zelfs geschikt als vleesvervanger voor menselijke consumptie. Veenmos wordt genoemd als vervanger voor tuinturf uit de Baltische staten. Eveneens redelijk kansrijk zijn fruitsoorten zoals cranberry, veenbraam en blauwe bes.