Foto: Aschwin Snel AlgemeenNieuws

Natuurverenigingen willen andere perceelsmeting

LTO Noord, gemeenten en de agrarische natuurverenigingen willen dat RVO een andere meetmethode gaat hanteren bij de Gecombineerde Opgave. Daar hebben ze staatssecretaris Martijn van Dam in een brief om gevraagd.

Het Achterhoekse coulissenlandschap staat namelijk onder druk door de verplichte registratie op basis van luchtfoto’s van het gebruik van landbouwgronden. Dat stelt Dick Looman, voorzitter van de zes samenwerkende agrarische natuurverenigingen in de Gelderse Achterhoek.

Snoeien om oppervlakte

Looman zegt dat de gebruikte kaarten op basis van luchtfoto’s (AAN-kaarten) een vertekend beeld van de werkelijkheid geven, door schaduwvlakken en overhangend groen. Een perceel dat kadastraal 3 hectare meet, kan daardoor opeens niet groter zijn dan 2,8 hectare, aldus Looman. Om dit te voorkomen snoeien agrariërs struiken en bomen aan de rand van het weiland fors op of verwijderen ze zelfs als dat mag. Ook worden er soms sloten gedempt en wordt de beplanting langs de sloten gerooid. Dat is vanuit boerenstandpunt gezien volgens Looman wel logisch. “Maar landschappelijk gezien is het jammer.”

Beheer
WP Admin