Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Natuurorganisaties: gebruik stikstofgeld voor extensivering

Natuurorganisaties vinden dat geld uit het stikstoffonds moet worden overgeheveld naar de tweede pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) om bedrijven te extensiveren en het waterpeil te verhogen in veenweidegebieden.

Wereld Natuur Fonds, Vogelbescherming, Natuurmonumenten en LandschappenNL vinden dat de Nederlandse invulling van het Europese beleid, in het Nationaal Strategisch Plan (NSP) tekortschiet en dat de nationale overheid extra budget moet vrijmaken om de Europese doelen op het gebied van klimaat, water, stikstof en biodiversiteit te halen.

De organisaties verwijten het kabinet ‘een gebrek aan wilskracht’, schrijven ze in een brief aan de beide ministers op het departement voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ze borduren voort op de kritiek die de Europese Commissie eerder uitte op de Nederlandse invulling van het Europese landbouwbeleid.

Stip op de horizon

De natuurclubs willen graag van het kabinet weten hoe de verschillende Europese doelen gehaald gaan worden, hierbij noemen ze de stikstofdoelen (50% minder uitstoot in 2030) en de CO2-reductie, maar ook de doelen uit de Kaderrichtijn Water en de natuurdoelen in de Vogel- en Habitatrichtlijn. Het NSP mag een stuk ambitieuzer, vinden de organisaties. “Dit zijn allemaal zaken waar de natuur en de vele bedreigde soorten en ecosystemen veel baat bij hebben. Bovendien snakt de landbouwsector naar een heldere stip op de horizon met duidelijke doelstellingen en een visie voor de lange termijn. Dat is volstrekt onvoldoende opgenomen in het huidige NSP.”

Verder gaat de brief in op het belonen van boeren die zich bezighouden met stappen naar natuurinclusiviteit. De natuurclubs zijn ervan overtuigd dat met de genoemde aanpassingen in het Nationaal Strategisch Plan er een goed toekomstperspectief voor de landbouw te realiseren is.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Lees hier alle artikelen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Reacties

 1. Zoals Joseph Goebbels al zei: Als je een leugen groot genoeg en vaak genoeg brengt dan wordt het de waarheid. Vooral omdat 90% van de mensen niet voor zichzelf kan nadenken is het een fluitje van een cent om bijna de hele bevolking iedere iedere richting op te sturen die je maar wenst. Zo laat men op dit moment de bevolking al weer wennen aan de gedachte dat er dit najaar weer lockdowns aan zitten te komen. Dan zitten die sukkels straks als het zo ver is weer zo mak als lammetjes met hun mondkapje op thuis op de bank. Wat betreft de natuur in Nederland kan het gewoon een heel stuk goedkoper. De Hollanders maken de “natuur” in Nederland en sparen kosten noch moeite om te houden wat ze ooit gemaakt hebben. Heide velden zijn door menselijk ingrijpen ontstaan! De natuur zelf geeft heidevelden geen bestaansrecht dus investeren die hollanders een heleboel geld en moeite om iets in stand te houden wat er op een natuurlijke manier nooit was gekomen. En dan krijgt de boer daar nog de schuld van ook! Jou can just NOT fix stupid!

 2. “geld overhevelen naar de tweede pijler” Is dat toevallig ook de pijler waar al deze natuurclubs hun geldverslindende activiteiten uit financieren?

 3. Hebben al die bobo’s die dagelijks naar al die kantoren en andere belangrijke bestemmingen rijden mooi minder insecten op de gril van hun auto’s zitten.

 4. even anders. vorige week is bekent gemaakt dat het aantal insecten met 50% is afgenomen in een jaar tijd. ten eerste, als dan nog een jaar erbij komt ( dus volgend jaar) zijn er geen insecten meer, dan zijn de andere 50 % aan de beurt toch????? en dan met de gedachte dat er miljarden euro s aan natuuraanleg en onderhoud is geinvesteerd . is het allemaal nutteloos geweest. maar zouden we de landbouw wel daar van de schuld kunnen en mogen geven????? dat is weer wat mevrouw/ meneer anders????

  1. Maar dat het zo niet door kan gaan is toch hopelijk iedereen wel duidelijk.
   De huidige intensieve vorm van productie vormt een bedreiging voor het millieu de biodiversiteit het klimaat en de volksgezondheid.

 5. Begrijpen we nog steeds niet dat we in Nederland niet op deze voet door kunnen gaan, en dat de veestapel moet worden ingekrompen met minimaal 30%. Verkondigen dat de landbouwsector onredelijk zwaar gepakt wordt is flauwekul. De boerenorganisaties moeten eens met realistische voorstellen komen, want als we op deze voet doorgaan blijft er geen natuur meer over en is ons drinkwater over enkele jaren vergiftigd. Even ter opfrissing voor degene die een slecht geheugen heeft, vorige week is bekend gemaakt dat in 1 jaar tijds het aantal insecten op de Veluwe met 50% is afgenomen (ik kan de reacties al raden) minder insecten betekent minder voedsel voor de vogels dus op termijn minder vogels. En dan blijven boeren met een stalen gezicht beweren dat de biodiversiteit niet afneemt.
  Ooit was er een politiek voorman die beweerde dat we de aarde waarop we we wonen niet in eigendom hebben maar slechts rentmeester zijn, nu ik durf te beweren dat we slechte rentmeesters zijn.
  We offeren de aarde op aan eigenbelang en het slijk der aarde.

  1. Beste

   Even anders en natuurvrienden .
   Het is toch kennelijk moeilijk voor u / jullie om te zien dat door de agrarische sector al een grote inspanning is verricht v.w.b emissie reductie .
   Mijn verzoek aan u en uw natuurvrienden is komt u alstublieft eens met een stikstofwet die gebaseerd op feiten en niet gebaseerd is op aanname en berekeningen.
   Daarna kunnen we verder praten .

 6. En dat schrijven dan clubs die continu aan het overheids- of loterijinfuus hangen en op geen enkele wijze verantwoording afleggen over de besteding van hun middelen. Ze mogen continu blijven hobbyen in hun wensnatuur zonder maar enig idee te hebben of het überhaupt haalbaar is. Maar dan zoeken ze weer de bekende zondebok en beginnen weer opnieuw want hun verdienmodel moet intact blijven.

 7. sinds waneer mogen natuur organisatie mee aan de knoppen draaien
  hebben die nog niet mee gekregen dat voedsel zekerheid op het spel staat met al hun plannen
  mansholt nooit meer honger
  wordt het beleidt maar dat komt pas als ze het voedsel niet meer kunnen betalen en de andere helft van de wereld dood gaat van de honger
  maar hoog moet komt voor de val

  1. Het is niet de voedselzekerheid die op het spel staat maar de voedselverdeling daarom zijn er steeds meer landen die de export aan banden leggen om de binnenlandse inflatie onder controle te houden.
   Is wel iets voor te zeggen als we in Nederland voer willen hebben voor ons vee moeten we het maar verbouwen in Nederland

 8. De landbouw extensiever maken bij een krimpend areaal is hetzelfde als verkleinen van de veestapel. Alleen bekt het mooier.

Beheer
WP Admin