Foto's: Ronald Hissink RundveeFoto

Natuurinclusief met Brandrood Vechtdalrund

Simone Koggel heeft in de uiterwaarden van de rivier de Vecht een vleesveebedrijf met horeca- en recreatietak. Ze pacht 50 hectare van Staatsbosbeheer.

Simone Koggel (49) heeft in Ommen (Ov.) een natuurinclusief vleesveebedrijf met 100 Brandrode Vechtdalrunderen en horeca- en recreatietak: Erve Vechtdal. Het vlees van deze runderen verkoopt ze deels in haar eigen restaurant. Bij het bedrijf hoort 57 hectare natuurland. Daarvan pacht ze 50 hectare van Staatsbosbeheer. Koggel runt haar bedrijf met drie vaste en acht parttime medewerkers.

Het bedrijf is zeer mooi gelegen op nog geen 100 meter afstand van de rivier de Vecht. De Brandrode Vechtdalrunderen kunnen jaarrond grazen in de uiterwaarden van de Vecht. Koggel pacht de 50 hectare natuurland van Staatsbosbeheer gemiddeld à €150 per hectare en voor onbepaalde tijd. Die langetermijnzekerheid heeft ze gezien de gedane investeringen ook nodig.

Koggel zocht en vond met Erve Vechtdal ruimte om natuurinclusief te worden. Dat was een lang traject van zes jaar. Bijna alle bedrijfsgebouwen van het oude gemengde bedrijf dat op deze locatie stond (zie foto) zijn gesloopt. Voorheen had Koggel aan de andere kant van Ommen al een vleesveebedrijf met Brandrode Vechtdalrunderen én verbreding.

De Brandrode Vechtdalrunderen lopen in de uiterwaarden op kruidenrijk en droog schraal grasland. Het zeldzame, maar oer-Hollandse ras past goed bij dit natuurland. Het Brandrode Vechtdalrund is robuust en sober en kan deze omstandigheden prima aan.

De koeien krijgen geen krachtvoer, mais of bijproducten. Ze zijn volledig grasgevoerd. Dat gaat ten koste van de groeisnelheid, maar Koggel krijgt er betere vleeskwaliteit voor terug. De ossen lopen overigens bij een buurman, ook op natuurland.

Vleesvee maakt voor Koggel slechts een kwart van het bedrijfsinkomen uit. Horeca vormt de hoofdmoot. Tegelijkertijd zijn het verhaal van en de passie voor het Brandrode Vechtdalrund het fundament onder Koggels bedrijfsvoering. Ze houdt deze dieren ook al 15 jaar.

De zoogkoeien en kalveren lopen alleen van november tot en met februari in deze roundhouse met uitkijktoren die plaats biedt aan 60 dieren en €3.500 per plaats kostte. De stal is vanwege de waterveiligheid op het hoogste punt van het bouwblok gebouwd. Als het hoogwater is en runderen weinig voedsel uit de uiterwaarden kunnen halen, kan Koggel rond de roundhouse altijd nog hooi bijvoeren.

De zoogkoeien en kalveren lopen en liggen op stro dat Koggel van Staatsbosbeheer afneemt. Veel heeft ze dan niet nodig omdat de dieren maar vier maanden binnen staan. Stro is qua welzijn echt een visitekaartje en het neemt ook goed vocht op, stelt ze. De ruige stalmest gaat het eigen land op of naar akkers van Staatsbosbeheer.

Koggel investeerde extra in voldoende vreetplekken. De roundhouse telt er maar liefst 60. Daar zijn twee redenen voor. De Brandrode Vechtdalrunderen zijn qua hiërarchie pittige dames en ze zijn bovendien niet onthoornd. Nu is er geen risico op verdrukking.

In de stal bevindt zich ook een behandelstraat. Een koe kan vlot uit de kudde gehaald worden. De straat is zo ingericht dat de koe het vooral zelf doet; het natuurlijk gedrag wordt gestimuleerd. Het werk in de stal – dat geldt ook voor landwerk en machines – wordt grotendeels door Koggels collega-ondernemer Gerrit-Jan Mulder gedaan.

De Brandrode Vechtdal-koeien worden vaak pas geslacht als ze ouder dan 8 jaar zijn. Koggel kijkt naar de kudde en rangen en standen en wil dat de dieren stressloos leven. Om die reden wil ze een koe niet te vroeg uit de kudde halen. De ossen worden dan weer met 2 jaar en 9 maanden geslacht. Op jaarbasis laat Koggel zo’n 30 runderen slachten met minimaal 350 kg geslacht gewicht.

Het vlees wordt geslacht bij Van der Zee en gaat dan naar Hanos. Vervolgens wordt het afgeleverd bij twee horecabedrijven in Ommen, maar ook bij Erve Vechtdal waar bezoekers in dit restaurant verschillende Brandrode producten kunnen uitproberen.

De Brandrode gehaktbal is er een voorbeeld van. Doordat de runderen grasgevoerd zijn, blijft het vlees mooi rood en is er een goede marmering met het juiste intramusculaire vet.

Vanuit het restaurant en op het terras hebben bezoekers uitzicht op de roundhouse, de uiterwaarden en de Vecht.

Het Brandrode Vechtdalrund wordt ook op andere manieren verwaard. De huiden worden gebruikt voor de verkoop van tassen.

Koggel werkt als ondernemer veel samen met lokale partners en hun producten. In het Vechtdal lukt dat goed omdat iedereen elkaar iets gunt, merkt ze.

Koggel rijdt met haar trekker tussen de Brandrode Vechtdalrunderen. Met deze trekker verzorgt ze ook koesafari’s voor bezoekers.

Dit is de huifkar waarmee Koggel bezoekers in de uiterwaarden rondrijdt. Met de recreatie- en horecatak kende ze door corona in 2020 een lastig jaar. Dit jaar kwamen er aanmerkelijk meer bezoekers op het natuurinclusieve bedrijf af.

Reacties

Beheer
WP Admin