Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Natuurgrond te koop voor 85% agrarische waarde

Natuurbeheerders kunnen in Provincie Utrecht landbouwgrond kopen voor natuur. 85% van de agrarische waarde wordt vergoed, via een nieuwe subsidieregeling.

Zo moet er in de provincie Utrecht 700 hectare natuur worden toegevoegd aan het Nederlands Natuur Netwerk (NNN).

Geen tussenkomst provincie

De verantwoordelijke gedeputeerde Mirjam Maasdam (natuur) wil hiermee een impuls geven aan de ontwikkeling van nieuwe natuur in de provincie. Voorheen ging de handel van landbouwgrond voor het maken van nieuwe natuur via de provincie, nu kunnen natuurbeheerders direct de grond aankopen.

Ontpachtingsvergoeding ook gedekt

Een woordvoerder van de provincie licht de regeling toe: “De afwaardering van landbouwgrond naar natuurgrond is een financieel gat, dat geld kunnen natuurbeheerders niet altijd ophoesten. De subsidie kan in de meeste gevallen dit gat dichten.”

Ook moet de subsidie natuurbeheerders in staat stellen om grond te verwerven waar lopende pachtovereenkomsten op van toepassing zijn. De subsidie dekt ook de ontpachtingsvergoeding, oftewel de afkoopsom voor deze contractbeëindiging.

Beheer
WP Admin