Johan Remkes na afloop van een verkennend gesprek tussen een afvaardiging van het kabinet en vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties. Foto: ANP AlgemeenNieuws

Natuurclubs: kabinet moet vasthouden aan stikstofdoelen

De natuur- en milieuclubs vinden dat er niet getornd mag worden aan de stikstofdoelen. Die boodschap brachten dertien organisaties aan Johan Remkes, in zijn reeks gesprekken over het stikstofbeleid.

De gesprekken zijn wat de natuurorganisaties betreft geen aanleiding om opnieuw te onderhandelen. ‘De Nederlandse natuur lijdt al decennialang onder de veel te hoge stikstofdepositie. Natuurbescherming en -herstel is hard nodig en urgent’, schrijven de dertien organisaties in hun gezamenlijke statement over de gesprekken met Remkes. Het statement is ondertekend door de Vogelbescherming, Natuurmonumenten, Greenpeace, LandschappenNL, Natuur&Milieu, Milieudefensie, de Natuur- en Milieufederaties, Wereld Natuurfonds, SoortenNL, de Vlinderstichting, Zoogdiervereniging, Reptielen Amfibiën Vissen Onderzoek Nederland (Ravon) en Floristisch Onderzoek Nederland (Floron).

Natuur & Milieu

In een interview met het Financiëel dagblad distantieert Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu zich van een eerdere samenwerking met Natuurmonumenten, boeren, bouw en industrie. Het akkoord ‘Een duurzaam evenwicht’ werd vorig jaar mei gepresenteerd en LTO Nederland verwijst voor hun inzet op het stikstofdossier naar dit akkoord. De stikstofreductie die met die plannen gehaald zou worden, is 40%. De inzet van de huidige coalitie is 50% en de Natuur & Milieu-directeur houdt graag aan dat percentage vast.

De Federatie Particulier Grondbezit is een relatieve vreemde eend in de bijt in dit gesprek onder leiding van de VVD-mastodont en heeft een andere boodschap aan Remkes: de stikstofplannen moeten terug naar de tekentafel. De organisatie vindt dat de vertrouwenscrisis tussen overheid, landbouw en natuur eerst bestreden moet worden. Roel Robbertsen, voorzitter van de FPG, vindt dat er een verandering nodig is van de ‘bestuurscultuur’.

Oproep FPG

‘Dus niet langer een departement en kabinet dat met de luiken dicht binnenshuis plannen smeedt, die deze vervolgens als onontkoombaar presenteert en daarna hemel en aarde beweegt om deze overeind te houden. Ga in plaats daarvan zowel landelijk als in de regio, in het kader van de gebiedsgerichte aanpak, intensief overleg voeren met de vertegenwoordigers van de landbouw, particuliere eigenaren én de natuursector. Doe dat op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid’, luidt de oproep van FPG. Ook sluit FPG zich aan bij de oproep van verschillende boerenbelangenbehartigers dat boeren via extensivering en met innovatie hun stikstofuitstoot kunnen verlagen.

Het gesprek met natuurorganisaties over het stikstofbeleid maandag was ‘een zinvolle exercitie’, zegt bemiddelaar Johan Remkes. Volgens hem was het overleg in het provinciehuis in Den Bosch bedoeld ‘om wat scherper ingekleurd te krijgen waar alle partijen in dit debat precies staan’.

Het gaat niet alleen om stikstof

Remkes ziet een andere insteek bij de natuurclubs dan bij de boerenbelangenbehartigers: “Wat vandaag over tafel ging, was dat er in de ogen van een groot deel van de gespreksdeelnemers sprake is van een natuurcrisis, waar een oplossing voor moet komen met gevoel voor urgentie”, zei Remkes nu. Volgens hem benadrukten de deelnemers ook dat het niet alleen gaat om stikstof, maar dat er meer problemen zijn. “We moeten in Nederland niet de fout maken om boeren nu aanzienlijke investeringen te laten plegen voor de oplossing van het stikstofprobleem als ze misschien over een jaar of vier, vijf weer met heel andere opgaven geconfronteerd worden.”

Johan Remkes heeft eerder gesproken met boerenorganisaties, de grootste vertegenwoordiging van boeren was zwaar ontevreden met de uitkomst van dat gesprek. Later deze week gaat het kabinet onder leiding van Remkes in gesprek met, eerst op woensdag onder andere de bouwsector en donderdag de ketenpartijen in de voedingsmiddelensector. Een aantal producenten van zuivelproducten en veevoer zullen hierbij niet aanwezig zijn.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Reacties

 1. Na 60 jaar Ruilverkaveling hebben we een productiesysteem wat goedkoop voedsel produceert; dat vonden we al die jaren nodig om een hongerwinter blijvend te voorkomen. Voldoende en veilig voedsel was het adagium, nu wijzigt dat naar Rewilding the Netherlands. De melkprijzen en supermarktprijzen gaan al stevig omhoog en het duurt nog even voor dat er een voedselcrisis komt, maar die komt!
  Wellicht met goede prijzen voor de boer.

  1. honger, is het beste wapen tegen de milieu goeroes, en de roeptoetertompoezen. en we gaan het mee maken, we gaan het zien. de boeren hebben de laatste 40 jaar al genoeg milieu investeringen, en aan krimp van de veestapel gedaan . nu zijn de andere partijen van onze mooie samenleving aan de beurt om te krimpen . dat deel van de samenleving heeft de laatste 40 jaar helaas alleen maar uitgebreid. als maatregels: denk aan minder huizen, wegen, auto s, industrie, vaarbewegingen en vliegbewegingen, enz , enz. samengevat veel minder brandstof verbruik ( is minder stikstof ,co2 en fijnstofuitstoot ).daardoor een betere aarde. begin eerst bij je zelf nederlander… ( kijk in de spiegel en zie die balk in u ogen en ga niet die splinter bij de boer zoeken) .

 2. Ik hoor net de klaagzang van een van de Natuur goeroes. We moeten stikstof niet alleen zien, maar ook het water probleem meenemen. Ik hoor hem net als de politiek en de bank niet over de kosten voor de consument die nu voor een groot deel al niet rondkomen met hun te lagen inkomen en te dure huren (als er al een woning is). Het geeft mij steeeds meer het idee, dat er een tweespalt in Nederland is en versterkt wordt, omdat alle natuur lovers die aan de touwtjes trekken en niet bepaald onder betaalt worden en zij ookal zeggen ze dat ze socialistisch zijn, maar geen idee hebben wat de onder modaal voor de kiezen krijgen als zij hun milieu zin krijgen, door de voedselproductie duurder te maken of zelfs te beperken en ook nog eens de miljarden overheidsgeld, die terug betaald moeten worden. Over de kosten voor de consument / kiezer kan volgens mij de Boerderij evenals andere landbouwbladen geen inzicht krijgen via WOB verzoeken. Ik krijg steeds meer het gevoel dat de gevolgen van deze kosten voor onder modaal en modaal niet aanwezig zijn. Voor de Elite niet belangrijk hun milieu geloof is belangrijker dan wat ook. Hebben we hier niet eeuwen gevochten tegen de Elite die zijn eigen gelijk had en dat door de armen dom te houden en bang te maken voor een duistere toekomst wist uit te buiten? Ik heb via de politiek getracht de consumenten kosten boven wateer te krijgen, enige antwoord tot nu toe leverde niet meer op dan Politiek correcte antwoorden, die niets zeggend zijn.

 3. Dood hout in de bossen is dé killer van het gezonde hout..Allereerst is het een smektkroes voor alle soorten insdcten,schimmels en andere ziekteverwekkers waar de gezonde bomen niet tegen bestand zijn. Daarnaast zal tijdens een bosbrand het vuur de tijd nemen om al dat dode sprokkelhout te verbranden terwijl een brand in een schoon bos snel verplaatst waardoor de meeste bomen kunnen overleven.

 4. Je ziet steeds meer soorten mensen ook in Nl…komt ook door de boeren want ze houden van gezond voedsel voor lage prijs

 5. Volgens mij had remkes gezegt dat hij het een interessante exercitie vond……
  Dat is wat anders dan wat de boerderij beschrijft….
  En dat is ook logisch, hij zat er met alleen maar gelijk gezinden , en dan maakte jetten deze keer het clubje kompleet!
  Boeren moet je niet op kosten jagen, zitten ze dan te please, nee natuurlijk niet je moet ze de nek omdraaien!
  En meteen de luchtvaart en industrie ook het land uit schoppen! Want alles moet wijken voor de zelf verzonnen neptuur!
  Maar als ze echt zo begaan zijn met de natuur, doen ze zen Tesla, woning en laptop weg, en trekken berenvel aan en gaan lkkr in een voedsel bos zitten, en hebben ze pas iets op met de natuur!

  1. beste bart, 40% van de woningen die de laatste 40 jaar zijn bij gebouwd in nederland weg , komt er weer landbouwgrond vrij voor die nodige extensivering . ( extensivering wat de natuurclubs bedacht hebben.) immers er zijn in die periode extra co2 / stikstof en fijnstof uitstoten gedaan. ……volgens remkes benadrukken de deelnemers ” dat het niet alleen gaat om stikstof, maar dat er meer problemen zijn , we moeten in nederland niet de fout maken dat . om boeren nu aanzienlijke investeringen te laten plegen, voor de oplossing van het stikstofprobleem, als ze over een jaar of vier/vijf weer met andere opgave geconfronteerd worden” ……… dat betekend dat de boeren alles, maar dan ook alles ( de gehele gemaakte “stikstofproblematiek” van nederland ) mogen oplossen , op eigen kosten en inzet. de dictatuur is geboren.

 6. ja dode bomen moesten blijven staan of liggen, voor de insecten. Deze bomen worden nu gebruikt als voorbeeld dat het door de boeren komt. Nederland doet het heel goed. Sinds de jaren 80 is er veel gebeurd. Zie de vogels en onkruiden. De aantallen zijn explosief gestegen. Waarom gaan ze niet in landen aan het werk waar veel meer te winnen is op het gebied van natuur en opwarming. Wij zijn maar een halve postzegel op de ze aardbol. In Shanghai, Delhi en Bangladesch is het dag en nacht mistig en dat komt echt niet door de boeren. Wij moeten plaats maken om te bouwen en nieuwe industrie, dat is nog slechter voor de natuur. Er komen dagelijks mensen asiel aanvragen( en dat zijn geen oorlogsvluchtelingen) en daar moet voor gebouwd worden. Nog minder groen in Nederland, want bij de boer is natuur en groen!

 7. Àls de natuur al ergens aan zou lijden dan wordt dit veroorzaakt doorgebrek aan onderhoud door de huidige beheerders. Schrale graslanden zullen gemaaid moeten worden en het maaisel dient afgevoerd te worden. Zoniet dan zal het gras zich zelf verrijken. Dit werd vroeger altijd zo gedaan. Hetzelfde met betrekking tot heidevelden en bramen/brandnetelwallen. Die werden vroeger ook geplagd terugggemaaid of in het voorjaar verbrand(bermen/wallen/slootranden).. “De natuur is er erbarmelijk aan toe” roept een “bureauboskabouter zich specialist noemend” .. Álles wat groeit heeft onderhoud nodig!!.. Maar het is als roepen in de woestijn tegen die mafkezen

  1. Het mooie van de natuur is dat het zichzelf in stand houdt. Het probleem in Nederland is dat volgens mensen die zich “deskundigen” noemen overal een probleem van wordt gemaakt waarvoor zij de oplossing kunnen aandragen. In Nederland wordt met miereneuken en micro managen de natuur gemaakt zoals “deskundigen” bedacht hebben dat het moet zijn. Het kost bakken vol met geld om de natuur te “sturen” zoals dat in Nederland gebeurd. En het blijft bakken vol met geld en arbeid kosten om de natuur te houden zoals die van nature niet zou zijn. En als de natuur zich verzet door zich aan te passen dan is er volgens de “deskundigen” weer een “probleem”. Wij wonen met ongeveer 12000 mensen in een gemeente half zo groot als Nederland. Drie kwart van die gemeente is natuur. Bomen hebben niet het eeuwige leven dus worden er planken van gezaagd voor ze ziek worden en dood gaan. Het jaar er op worden nieuwe stekjes geplant. Ook is het geaccepteerd dat bosbrand onderdeel id van een natuurlijke cyclus al komt het niet altijd evengoed uit. Met maar 12000 mensen in onze gemeente zul je snappen dat we niet de tijd en budget hebben om van de natuur iets te maken wat het niet is, zoals in Nederland gebeurd. In Nederland kan veel geld worden bespaard door te accepteren dat de natuur is wat de natuur er van maakt.

Beheer
WP Admin