Foto: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

Natuur gaat bijna overal weer vooruit

In 2016 is 5.570 hectare nieuwe natuur ingericht. De daling van de natuurkwaliteit sinds 1994 is inmiddels gestopt. De kwaliteit verbetert weer in meerdere gebieden.

De kwaliteit verbetert weer in meerdere gebieden. Alleen in open duin- en heidegebied blijft de kwaliteit nog achter. Dat staat in de derde voortgangsrapportage van de gezamenlijke provincies verenigd in het IPO.

Realisatie Natuurnetwerk op schema

De provincies liggen ruim op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dat stond voor de overdracht van natuurbeheer van Rijk naar provincie bekend als Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In 2027 moet de NNN 668.000 hectare natuur omvatten. Tussen 2011 en eind 2016 is het areaal gerealiseerde natuur met 33.739 hectare gestegen naar 621.739 hectare, in de komende 10 jaar moet nog ruim 46.000 hectare ingericht worden.

“Als we dit goede tempo vasthouden, gaan we de doelstelling ruimschoots op tijd bereiken”, aldus de Gelderse gedeputeerde Jan Jacob van Dijk namens de twaalf provincies.

Beheer
WP Admin