<em>Foto: Michel Zoeter</em> AlgemeenNieuws

Natuur- en milieuorganisaties roepen EC op fosfaatplafond niet te verhogen

Zes natuur- en milieuorganisaties roepen de Europese Commissie op om het Nederlandse fosfaatplafond niet te verhogen. Stichting Natuur en Milieu, Milieudefensie, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Wereld natuurfonds en de Natuur- en Milieufederaties hebben hierover een brief geschreven naar de Europese Commissie.

De organisaties schrijven zeer bezorgd te zijn over de plannen van Nederland om het fosfaatplafond te verhogen voor de periode van 2018-2021. De organisaties vinden het voorstel van Nederland prematuur, omdat de waterkwaliteit in Nederland niet aan de normen voor de kaderrichtlijn water (KRW) voldoet. Daarnaast zou verhogen van het fosfaatplafond in een land waar het plafond wordt overschreden een verkeerd beeld geven naar andere lidstaten.

Aan afspraken houden op gebied van waterkwaliteit

De organisaties roepen de Europese Commissie op om lidstaten te houden aan de afspraken die er zijn op het gebied van waterkwaliteit.

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) heeft bij zijn voorstel voor het invoeren van fosfaatrechten voor de melkveehouderij aangegeven te onderhandelen in Brussel over het schrappen of verhogen van het fosfaatplafond. Gekeken wordt of fosfaat uit dierlijke mest dat wordt verwerkt tot producten die buiten de Nederlandse landbouw worden afgezet, niet meer mee hoeft te tellen voor het fosfaatplafond.

Beheer
WP Admin