AlgemeenNieuws

NAM start proef waardedaling stallen

Assen – De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) start een proef om de waardedaling ten gevolge van aardbevingsrisico’s bij verkoop van bedrijfsmatig vastgoed op individuele basis te onderzoeken. In de proef wordt ook een aantal agrarische situaties meegenomen.

Voor particuliere woningen in het bevingsgebied in het noordoosten van Groningen is er al een waardedalingsregeling. Als blijkt dat een woning – ook na herstel van aardbevingsschade – minder waard is geworden, vergoedt het gaswinningsbedrijf de waardedaling. Voor bedrijfspanden is tot op heden niets geregeld, maar dat gaat dus veranderen.

Bij bedrijfsmatig vastgoed, dus ook agrarische gebouwen, is het beoordelen van de waardedaling bij verkoop door het aardbevingsrisico anders dan bij particulier vastgoed, aldus NAM. Volgens de maatschappij komt dit doordat er meer en andere factoren zijn die de prijsontwikkeling van het vastgoed beïnvloeden. “Om dit beter in kaart te brengen is een zorgvuldige aanpak noodzakelijk”, aldus Sander van Rootselaar, media-adviseur bij de NAM.

NAM aansprakelijk gesteld

Los van de proef gaat advocaat mr. Bertil Westers van BoutOveres Advocaten de NAM aansprakelijk stellen voor de waardedaling bij agrarische bedrijfsgebouwen. Westers: “Het is niet uit te leggen dat de waardevermindering bij woonhuizen door aardbevingen wel vergoed wordt en bij agrarische gebouwen niet.”

Omdat makelaars in het bevingsgebied zien dat agrarische opstallen minder waard worden door aardbevingen, in sommige gevallen is de waarde gehalveerd, klopten ze aan bij advocaat Westers. Volgens de advocaat komen agrarische gebouwen in het bevingsgebied met schade (wel of niet hersteld) wel degelijk in aanmerking voor de waardedalingsregeling. Toch komt de NAM niet met geld over de brug. Reden voor Westers om te starten met een aansprakelijkstelling.

Volgens Westers is er zeker kans van slagen. “In Limburg is een schadevergoeding toegewezen voor de waardeverminderende invloed op een pand door de jarenlange nawerking van de mijnexploitatie. De verkoopwaarde van het pand daalde. Deze waardevermindering is uiteindelijk toegewezen door de rechter.”

Erkent de NAM geen aansprakelijkheid, dan start Westers een proefproces bij de civiele rechter.

Beheer
WP Admin