Zomergerst zaaien. Foto: Hans Prinsen AkkerbouwNieuws

NAK verruimt norm voor beschadiging zomergerst

Keuringsdienst NAK verruimt voor dit seizoen de kwaliteitsnorm voor zaaizaad voor zomergerst, om een tekort aan zaaizaad te voorkomen.

Op verzoek van de zaaizaadsector (Plantum) besloot de vaste commissie voor zaaizaden van de NAK de kwaliteitsnorm voor beschadiging voor zomergerst voor oogst 2016 te verruimen van 10% tot maximaal 30%. In een groot deel van de partijen zomergerst komen zodanig veel naaktzadige korrels voor, dat dit afkeuring tot gevolg heeft. Dit zou kunnen leiden tot een tekort aan zaaizaad.

Naaktzadige korrels

Naaktzadige korrels vallen onder de norm van ‘beschadiging’. Deze norm is in het verleden ingesteld, omdat naakte korrels van gerst gevoeliger zijn voor een onjuiste ontsmetting en eerder door bijvoorbeeld bodemschimmels kunnen worden aangetast. Een dergelijke aantasting kan een minder goede opkomst tot gevolg hebben. Een verruiming tot 30% beschadigingen wordt door de commissie nog verantwoord geacht.

Het voorgaande betekent dat partijen zaaizaad van oogst 2016 met meer dan 10% en minder dan 30% beschadiging worden goedgekeurd, maar dan zonder vermelding van waardering I of II op het certificaat. Op het certificaat wordt dan vermeld: ‘Meer dan 10% beschadiging’.

Beheer
WP Admin