Foto: Frank Uijlenbroek AkkerbouwOpinie

‘NAK-plus geen goed idee’

Het idee van een NAK-plussysteem voor de keuringseisen aan pootaardappelen is geen goed idee.

Het ondergraaft de unieke positie die het NAK-label heeft op de internationale afzetmarkten.

De keuringsdienst NAK onderzoekt een nieuw systeem van keuringsnormen, het zogeheten NAK-plus-systeem. In zo’n systeem vormen minimum NAK-normen de basis. Hier bovenop kunnen pootgoedleveranciers hun eigen bedrijfsnormen toevoegen.

Met een NAK-plussysteem voorkomt de keuringsdienst vervelende discussies over tijdelijke aanpassingen van normen, zoals onlangs is gebeurd met de norm voor groeischeuren. De NAK gaat het idee voorleggen aan de telersvergaderingen, de adviesraad en de vaste commissie van de NAK.

‘Door over te stappen op minimumnormen, verliest het NAK-label aan geloofwaardigheid’

Het is te hopen voor de sector dat die het afwijzen. Een van de sterkste verkoopargumenten van Nederlands pootgoed op de internationale afzetmarkten, is het blauwe NAK-label. Afnemers weten dat het label staat voor strenge keuringseisen. Door over te stappen op minimumnormen, verliest het NAK-label aan geloofwaardigheid. Want het label komt dan ook te hangen aan pootgoed van mindere kwaliteit. Wellicht dat de individuele pootgoedhandelshuizen zich met een NAK-plus label beter kunnen profileren op een afzetmarkt. Maar voor het huidige sterke imago van de hele Nederlandse pootgoedsector is het geen goede zaak.

Beheer
WP Admin