AkkerbouwOpinie

Nadelen goede prijzen

Hoge productprijzen kunnen voor een stemming zorgen waardoor bijvoorbeeld huurprijzen harder stijgen dan het hectaresaldo. Grondhuurders, pas op!

De prijzen voor de akkerbouwproducten lijken dit jaar een positieve wending te hebben gekregen. Zowel de tarwe- als aardappelprijs vertoont een stijgende lijn. Dit is mooi en verdiend voor de akkerbouw. U werkt het hele jaar hard om een mooi product af te leveren; dan is waardering in de vorm van een mooie prijs op zijn plaats. Deze stijgende prijzen hebben wel gevolgen. Het areaal tarwe zal voor 2013 groeien. Tarwe vormt immers een zekere teelt, waarbij met relatief weinig inspanning en risico een goed saldo is te realiseren. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de vraag naar goede aardappelpercelen zal toenemen. Allemaal goede ontwikkelingen die perspectief bieden voor ondernemers in de akkerbouwsector.

Maar deze ontwikkelingen hebben helaas ook nadelige effecten. De grondhonger in de akkerbouw neemt toe; ook de te verwachten ontwikkelingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid spelen hierin mee. Honger naar grond zien we terug in stijgende grondprijzen, maar zeker ook in de prijzen die betaald moeten worden voor huur van land. Een ronde langs de regio’s leverde het beeld op dat voor met name (poot)aardappelland voor seizoen 2013 fors hogere prijzen voor huurgrond worden gevraagd. Er worden zelfs stijgingen gemeld van 20 procent, en ook al betaald.

Mogelijk is er een soort blindheid opgetreden bij akkerbouwers en denkt men dat de bomen tot in de hemel groeien. Eén jaar met goede prijzen geeft nog geen garantie voor het volgende jaar. U kent de slogan wel: resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Nog een bevestiging van stijgende pacht- en huurprijzen was een bericht dat onlangs in de media verscheen: ‘Hoge pachtprijzen Nederland trekt rijke Belgen aan’. De Belgen hebben het in de smiezen: de grondhonger in Nederland is groot, prijzen rijzen de pan uit.

Huurders van grond, let op uw zaak en reken aan de haalbaarheid. Want 20 procent stijging wordt niet zomaar terugverdiend en is ook vrijwel altijd te hoog. De inflatie is dit jaar rond 2,5 procent.

De hoogte van de huurprijs is door een aantal factoren te rechtvaardigen: vooral de kwaliteit van de grond, denk aan bemestingswaarde, structuur, drainage. Hoe is de stand van zaken van de grond? Zeker bij regelmatig verhuurde percelen is het van belang de kwaliteit goed in beeld te brengen en mee te wegen bij welke prijs u wilt en kunt betalen.

Voorts wordt de hoogte van de te betalen huur bepaald door de prijzen die u ontvangt voor producten. Dus als u op contract teelt, dan moet de hogere huurprijs ook terugkomen in een hogere contractprijs die u voor uw producten ontvangt.

Als u deze aspecten uit het oog verliest en meegaat in de hogere huurprijs zonder onderbouwing of dit haalbaar is, weet u één ding zeker: dat u werk kocht en niets verdient. Meer hectares moeten resulteren in meer winst, niet alleen in meer werk en meer risico. Dus: hier toch nog maar eens aan rekenen en over de prijs onderhandelen.

Beheer
WP Admin